Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Groharjeva cesta 2
1000 Ljubljana
www.zveza-slepih.si
tel: 01 47 00 211
faks: 01 47 002 20
e-naslov: zdsss@zveza-slepih.si

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Kotnikova ulica 32
1000 Ljubljana
tel: 01 47 00 260
faks: 01 47 002 20
e-naslov: knjiznica@zveza-slepih.si

 

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM