Zbornik je nastal v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, njegov namen pa je bil zagotoviti enake izobraževalne možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja, integrirati učinkovite didaktične strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti na stopnji obveznega izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj pismenosti. […]


10.12. 2014

Perkins – eLEARNING

Avtor: ,

Danes je izrednega pomena na spletu najti kakovostne informacije z določenega področja. V ta namen predstavljamo spletno stran Perkins eLEARNING, ki jo je ustvarila Perkins School for the Blind. Ustvarili so jo z namenom, da na enem mestu zberejo koristne informacije tako za učitelje, starše, tiflopedagoge kot tudi slepe in slabovidne v elektronski obliki. Poleg […]


5. junija se je na MDSS Novo mesto predstavil projekt Knjižnica za slepe, slabovidne in ljudi z motnjami branja. V sredo, 5. junija 2013 se je v okviru promocijskih aktivnosti in izobraževanja na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih (MDSS) Novo mesto izvedla krajša predstavitev projekta in delavnica z naslovom »Spoznaj se z IKT ZDSSS«. Delavnica […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM