20.1. 2015

Disleksija – vodnik za tutorje

Avtor: ,

Disleksija – vodnik za tutorje

Knjiga Disleksija – vodnik za tutorje je nastala v okviru mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009–2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanju ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja).

Prvi del knjige je namenjen razumevanju disleksije. Avtorji pojasnjujejo, kaj je disleksija ter navajajo znake, teorije, vzroke za nastanek in tipe disleksije, na koncu pa še študijo primera.

V drugem so prikazane učne preference in učni stili študenta z disleksijo.

V tretjem bodo veliko uporabnih informacij našli učitelji in vsi tisti, ki nudijo pomoč osebam z disleksijo. Informacije bodo lahko uporabili tako učitelji v šolah kot tudi organizatorji in izvajalci neformalnih oblik izobraževanj, uporabne pa so tudi za vse tiste, ki želijo pri pripravi gradiv upoštevati potrebe oseb z disleksijo.

Četrti predstavlja podporno tehnologijo za osebe z disleksijo.

Zadnji, peti del pa zagotavljanje podpore študentu z disleksijo.

Vodnik lahko najdete na spletnem mestu

Pedagoške fakultete Ljubljanske univerze.


O avtorju

Število prispevkov: