02.4. 2015

Eva Škrlec: Lighthouse International

Avtor: ,

Eva Škrlec: Lighthouse International

V pričujočem prispevku predstavljam spletno stran organizacije Lighthouse International ter opišem njene začetke, vizijo in trenutno ponudbo. Lighthouse International stoji ob boku večjim organizacijam, ki delujejo na področju tiflopedagogike, njeno delovanje pa sega že v začetek 20. stoletja.
Ustanova Lighthouse International za slepe in slabovidne je organizacija z bogato zgodovino, ki s svojimi začetki sega v leto 1903. Ustanoviteljici sta bili sestri Holt, ki sta se na potovanju po Evropi, natančneje v Firencah, navdušili nad delom, podporo ter pomočjo slepim in slabovidnim. Med raziskovanjem populacije pa sta zaznali tudi veliko težav, s katerimi se slepi in slabovidni soočajo v vsakdanjem življenju. Prvotni namen organizacije je bila predvsem preventiva pred izgubo vida. Vse to pa je postavilo temelje za uspešno pot organizacije, ki se je v 20. stoletju širila – najprej na lokalni, nato pa še na državni ravni. Z letom 1989, ko se je organizacija preimenovala v Lighthouse International (pred tem se je imenovala The New York Association for the Blind, Inc.), pa je potrdila svoj mednarodni doseg.
Osnovni namen samega združenja Lighthouse International oziroma spletne strani je zagotavljanje pomoči ter podpore slepim in slabovidnim na področju vzgoje in izobraževanja, iskanja zaposlitve, v domačem okolju, pri vključevanju in participaciji v širšem socialnem okolju.
Na njihovi spletni strani, ki si jo je glede na potrebe možno tudi prilagoditi (na primer velikost, povečava), zasledimo, da se ukvarjajo z mnogimi storitvami oziroma projekti. Od njihovega centra (Low Vision Center), rehabilitacije (Vision Rehabilitation), treninga pomožne in podporne tehnologije, treninga orientacije in mobilnosti, svetovanja pri socialnih problemih in zaposlovanju do zgodnje obravnave. Ponujajo informacije o sami slepoti in slabovidnosti, izdelkih, ki jih je možno kupiti prek spleta ali v trgovini, če vas pot kdaj zanese v New York. Prav tako so v letih delovanja ustanovili dve šoli – vrtec in glasbeno šolo, kjer delujejo po načelih inkluzije. Eden od zavihkov na spletni strani ponuja informacije in vire – na tem mestu lahko dostopate do dokumentov (v obliki pdf) z najrazličnejšimi nasveti za slepe in slabovidne, predvsem v smislu ter obsegu vsakodnevnega življenja, tehnologije in podobno. Odgovarjajo na najpogosteje zastavljena vprašanja ter predstavljajo in ovrednotijo različne pripomočke. Ponujajo publikacije, ki se nanašajo na izgubo vida v poznejšem starostnem obdobju, kako lahko družina in prijatelji nudijo podporo slepim in slabovidnim ter ponujajo različne strategije soočanja in podpore partnerjem slepega ali slabovidnega.
Vsekakor spletna stran, ki je vredna brskanja in raziskovanja – tako za ideje, ki jih je možno prenesti v slovenskih prostor, kot za spoznavanje različnih zgodb, širjenja znanja in pridobivanja novih informacij.

Spletna stran je dostopna na povezavi:
http://www.lighthouse.org


O avtorju

Število prispevkov: