29.11. 2023

Prosto delovno mesto

Avtor: ,

Prosto delovno mesto

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, razpisuje prosto delovno mesto:

BIBLIOTEKAR (m/ž)
Opis delovnega mesta:
• izvajanje strokovnih nalog knjižnice;
• vodenje in sodelovanje pri izvajanju založniških in informativnih dejavnosti;
• svetovanje, izposoja in odprema gradiv v prilagojenih oblikah;
• izdelovanje kataloga knjižničnega gradiva;
• spremljanje novosti na knjižnem trgu in izbor knjig za prilagoditev;
• zagotavljanje ustreznega hranjenja gradiv v prilagojenih oblikah;
• priprava strokovnih podlag z delovnega področja za poslovne odločitve;
• zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije (vloge na razpise, poročila financerjem, drugo);
• administrativna-tehnična pomoč članu UO Zveze zadolženega za področje založniške dejavnosti;
• druga dela po nalogu in pooblastilu vodje ter glavnega tajnika Zveze.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• VII. stopnja izobrazbe (I. ali II.) diplomirani bibliotekar s vsaj 3 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu

Zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja:
• strokovni izpit iz bibliotekarstva
• Poznavanje predpisov, standardov z delovnega področja;
• znanje angleškega jezika
• poznavanje programski orodij Microsoft Office (Word, Powerpoint, Outlook, Note), še prav posebej Excel zaradi priprave analitičnih podatkov ter baz podatkov;

Želena znanja:
• licence (A in C) za katalogizacijo v sistemu COBISS

Želene kompetence:
• Natančnost
• Organiziranost
• Sposobnost vodenja skupin ljudi
• Sposobnost dela z invalidi
• Analitične sposobnosti

Trajanje zaposlitve:
Za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, zaželjen nastop dela 14. 1. 2024 oz. najkasneje 1. 2. 2024.
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas 40 ur/teden z najvišjim 33. plačilnim razredom po aktualno veljavni sistemizaciji delovnih mest na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Poskusno delo:
6 mesecev

Dodatne bonitete:
• Plačevanje v dodatno pokojninsko zavarovanje (3. steber)
• Mesečna stimulacija do 20% na bruto plačo
• Stimulativno delovno okolje
• Možnost dodatkov za delo v posebnih okoliščinah (povečan obseg dela, vodenje teama, drugo)
• Možnost strokovnih izobraževanj

Vloge z izraženo motivacijo, življenjepisom (EUROPASS oblika) ter prilogami (dokazila o izpolnjevanju razpisanih pogojev) sprejemamo do vključno 10. 12. 2023 na elektronski naslov: info@zveza-slepih.si

Še nekaj informacij o Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter obsegu dela:
• Letni promet knjižnice cca. 420.000 EUR
• Letno število pretvorjenih naslovov (literatura in učbeniki): cca. 280 – 290 naslovov
• Število zaposlenih v Knjižnici: 5,5 oseb
• Več na www.kss-ess.si in na www.zveza-slepih.si


O avtorju

Število prispevkov: