Projekt KSS (»Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja«) se je zaključil novembra 2015.

Oko in Zrno

Časopis Oko in ZrnoOko in Zrno sta bila časopisa v povečanem tisku in brajici, ki ju je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih izdajala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Vsebovala sta šest glavnih rubrik:
- Naša knjižnica in projekt,
- Slepi in slabovidni v družbi,
- Kultura,
- Narava,
- Estetika in
- Zgodovina.

Urednica časopisov v brajici in povečanem tisku je bila Aleksandra Surla.

 

Naš glas

Naš glas časopisNaš glas je bil zvočni časopis, ki ga je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih izdajala Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije .

Vseboval je naslednje rubrike:
- Naša knjižnica in projekt,
- Slepi in slabovidni v družbi,
- Svet,
- Kultura in znanost,
- Življenjski slog,
- Razmislek in
- Zdravje.

Urednik zvočnega časopisa je bil Marko Mikulin

Časopisi, ki jih izdaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije:

V okviru svoje redne dejavnosti ZDSSS izdaja za svoje člane naslednje časopise:
- Obzorje, zvočni časopis, ki izhaja 2x mesečno
- Moj prijatelj, časopis v povečanem tisku in tudi brajici, ki izhaja 1x mesečno
- Obzornik za ženo in družino, časopis v brajici in v povečanem tisku, ki izhaja 1x mesečno
- Dita, zvočna izdaja revije Dita za sladkorne bolnike, ki izhaja 6x letno
- Sodelavci v ljubezni, časopis v brajici in zvoku z versko vsebino, ki izhaja 4x letno
- Rikoss, revija v elektronskem zapisu in zvoku, ki izhaja 4x letno in je dostopna na naslovu: http://www.zveza-slepih.si/rikoss/Na časopise se lahko naročite na e-naslovu: zdsss@zveza-slepih.si ali telefonu: 01 4700 211

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV