02.4. 2015

Sara Lakota: Aktivnosti za razvoj veščin poslušanja pri slepih in slabovidnih otrocih

Author: ,

Sara Lakota: Aktivnosti za razvoj veščin poslušanja pri slepih in slabovidnih otrocih

Povzetek

Slepi in slabovidni se pri raziskovanju in spoznavanju okolja ter varnem in učinkovitem gibanju v okolju zelo zanašajo na sluh. Vendar pa slepota ali slabovidnost sami po sebi ne prineseta izboljšanja sluha in razvoja učinkovitih veščin poslušanja. Zato je za razvoj slednjih ključnega pomena sistematično in načrtno poučevanje učinkovite uporabe sluha, ki pa se mora začeti že v zgodnjem otroštvu. V prispevku so predstavljeni osnovni pojmi, povezani s sluhom in poslušanjem slepih in slabovidnih, ter preproste aktivnosti za razvoj veščin poslušanja pri otrocih, ki jih lahko izvajajo tako tiflopedagogi in strokovni delavci, ki poučujejo slepega ali slabovidnega otroka, kot tudi starši doma.

Celotna vsebina članka je v obliki datoteke programa Microsoft Word dostopna na tej povezavi.


About author

Number of articles: