02.4. 2015

Texas School for the Blind and Visually Impaired – TSBVI
Eva Škrlec, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav

Author: ,

Texas School for the Blind and Visually Impaired – TSBVI
Eva Škrlec, prof. tiflopedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav

Povzetek

V prispevku si lahko preberete o delovanju ene od uspešnejših šol za slepe in slabovidne otroke v Združenih državah Amerike, Texas School for the Blind and Visually Impaired.

TSBVI je specializirana ustanova za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, vključno s tistimi, ki imajo dodatne motnje. Predstavlja del šolskega sistema zvezne države Teksas v Združenih državah Amerike. Poleg vzgojno-izobraževalnega dela, torej različnih programov ter specializirane podpore in pomoči, nudi podporo tudi staršem ter sorojencem slepih in slabovidnih otrok. Hkrati nudi svetovanje rednim šolam in skrbi za profesionalni razvoj tiflopedagogov oziroma svojega kadra. Gre za ustanovo, ki ima jasno vizijo postati vodilni center na področju tiflopedagogike v zvezni državi Teksas za slepe in slabovidne otroke, njihove družine in strokovnjake.

TSBVI ponuja širok nabor programov, ki se vežejo na obdobje od vrtca do 22. leta starosti ter so naravnani tako, da izhajajo iz potreb vsakega posameznika. Ponujajo tako programe z enakovrednim izobrazbenim standardom kot tudi posebni program vzgoje in izobraževanja. Podporo pa omogočajo tudi učencem, ki obiskujejo programe vzgoje in izobraževanja v rednih šolah (mainstream). Ponujajo različne nekajdnevne in tudi poletne programe z namenom poučevanja specialnih znanj (področje razširjenega kurikuluma), kot so usvajanje kompenzatornih spretnosti, orientacija in mobilnost, uporaba pomožne in podporne tehnologije, priprava na trg dela, iskanje zaposlitve in podobno. (Več v brošuri)
Poleg omenjenih programov nudijo različne storitve: delovno terapijo, fizioterapijo, svetovanje, vključujejo socialno svetovanje in drugo.

Med pomembnejšimi programi je tudi tako imenovan program outreach, ki na državni ravni nudi pomoč in podporo ter predstavlja vir informacij, znanj za družine slepih in slabovidnih otrok ter tiste z dodatnimi motnjami, kot tudi za učitelje, ki prihajajo z njimi v stik. Ne nazadnje skrbijo za razvoj lastnih strokovnjakov – tiflopedagogov. V okviru tega programa si prizadevajo za:
‒ svetovanje in sodelovanje z lokalnimi šolami;
‒ sponzoriranje in podpiranje lokalnih in regionalnih delavnic ter programov;
‒ zagotavljanje in izdelovanje različnih gradiv, tudi časopisa (TXSenseAbilities);
‒ ponujajo izposojo pomožne in podporne tehnologije ter drugih pripomočkov in opreme;
‒ skrbijo za koordinacijo z mentorji in novimi tiflopedagogi ter podpirajo izvedbo programov za izobraževanje kadra in podobno.

Skrbijo pa tudi za gradiva, namenjena tako tiflopedagogom po državi in svetu ter učiteljem, ki v rednih šolah poučujejo slepe ali slabovidne učence. Stremijo k pisanju različnih priročnikov in knjig, ki strokovnjakom po vsem svetu omogočajo kakovostno delo, izhajajoč iz teoretičnih okvirjev, dopolnjenih z leti neprecenljivih izkušenj in dela.

Na njihovi spletni strani boste našli še veliko več zelo koristnih informacij. Končujem z njihovo vizijo, ki sem jo v preteklih prispevkih velikokrat omenila. Pomembno je, da vsem slepim, slabovidnim in gluhoslepim otrokom ter tistim z dodatnimi motnjami zagotovimo znanja in spretnosti, ki jim bodo omogočala polno, zadovoljno ter čim bolj samostojno in neodvisno življenje.

Spletna stran TSBVI je dostopna na povezavi:
http://www.tsbvi.edu


About author

Number of articles: