24.1. 2019

Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti

Author: ,

Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo »Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti«. Namen priročnika je pospešiti in razširiti uvajanje dobrih rešitev na področju dostopnosti s predstavitvijo koncepta strateškega načrtovanja dostopnosti, ki lahko poteka na ravni občin. Strateško načrtovanje dostopnosti je način celostnega načrtovanja prostora, informacij in storitev, s katerim je udejanjanje zavez v zvezi z dostopnostjo bolj pregledno in primernejše za uporabnike, hkrati pa prinaša stroškovno učinkovitejše rešitve.

Priročnik se uporablja predvsem pri izdelavi smernic za zagotavljanje dostopnosti zunanjih javnih površin, kot so določene v 22. členu Gradbenega zakona (Gradbeni zakon (GZ), 2017), pri izdelavi celostnih prometnih strategij, pri načrtovanju mreže javnega potniškega prometa, pri urbanističnem načrtovanju, načrtovanju kolesarskih poti in prometnih ureditev v naseljih, pri pripravi razpisov v postopkih javnega naročanja za izbiro izvajalcev javnih prevozov, pri podelitvah koncesij za upravljanje z avtobusnimi postajami, načrtovanju mestnih usmerjevalnih sistemov in podobno. Gradivo je poleg tega namenjeno tudi izobraževanju projektantov in drugih akterjev na področju gradnje in urejanja prostora, saj razlaga in podrobneje opisuje zahteve, ki jih podaja Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (2018), ne nazadnje pa tudi omogoča lažje razumevanje različnih strateških odločitev lokalnih skupnosti v povezavi z dostopnostjo.

Priročnik si lahko prenesete na povezavi: Strateško načrtovanje dostopnosti


About author

Number of articles: