ISA institut je v okviru projekta “Vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja v družini in žrtve nasilja zaradi spola” izdal priročnik, ki si ga lahko preneste na povezavi: priročnik Psihosocialna podpora žrtvam nasilja v družini in nasilja zaradi spola.


Povzetek Avtorica, diplomirana vzgojiteljica Martina Hočevar Trontelj, v prispevku govori o primeru dobre prakse v Vrtcu Jelka, v katerega je bila vključena slepa deklica. Deklica je bila vključena v vse aktivnosti v skupini, spodbujali so jo k navezovanju socialnih stikov, družabnosti, pri delu so ji dali dovolj časa in možnosti, da je učno snov spoznavala […]


Povzetek V članku bom predstavila Mali dom iz Zagreba, dnevni center za rehabilitacijo slepih ali slabovidnih otrok in tistih z dodatnimi motnjami. Za predstavitev tega sem se odločila, ker menim, da predstavlja primer dobre prakse za delo s slepimi ali slabovidnimi otroki do 21. leta, hkrati pa imajo dobre rezultate in izvajajo številne aktivnosti v […]


Povzetek V prispevku si lahko preberete o delovanju ene od uspešnejših šol za slepe in slabovidne otroke v Združenih državah Amerike, Texas School for the Blind and Visually Impaired. TSBVI je specializirana ustanova za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, vključno s tistimi, ki imajo dodatne motnje. Predstavlja del šolskega sistema zvezne države Teksas […]


Povzetek V prispevku predstavljamo Royal National Institute of Blind People (RNIB) ali v slovenščini Kraljevi nacionalni inštitut oseb z izgubo vida. Gre za organizacijo, ki ponuja pomoč, podporo in informacije vsakomur, ki se sooča z izgubo vida. Celoten prispevek je viden kot datoteka programa Microsoft Word na tej povezavi.


Povzetek V članku se bom osredotočila na nekaj mitov o slepoti in slabovidnosti ter razložila, zakaj ti ne držijo. Ker ima slepota nizko pojavnost, je manj poznana med splošno populacijo ljudi, zato med njimi še vedno kroži veliko mitov, ki pa niso resnični. Mite oziroma stereotipe spodbujajo tudi mediji. Novinarji v prispevkih govorijo o njihovih […]


V pričujočem prispevku predstavljam spletno stran organizacije Lighthouse International ter opišem njene začetke, vizijo in trenutno ponudbo. Lighthouse International stoji ob boku večjim organizacijam, ki delujejo na področju tiflopedagogike, njeno delovanje pa sega že v začetek 20. stoletja. Ustanova Lighthouse International za slepe in slabovidne je organizacija z bogato zgodovino, ki s svojimi začetki sega […]


Povzetek Slepi in slabovidni se pri raziskovanju in spoznavanju okolja ter varnem in učinkovitem gibanju v okolju zelo zanašajo na sluh. Vendar pa slepota ali slabovidnost sami po sebi ne prineseta izboljšanja sluha in razvoja učinkovitih veščin poslušanja. Zato je za razvoj slednjih ključnega pomena sistematično in načrtno poučevanje učinkovite uporabe sluha, ki pa se […]


20.1. 2015

Disleksija – vodnik za tutorje

Author: ,

Knjiga Disleksija – vodnik za tutorje je nastala v okviru mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009–2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanju ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja). Prvi del […]


V prispevku avtorica predstavlja nekaj igrač za spodbujanje zaznavanja (na primer tip, vonj) in gibanja ter vaje ravnotežja in grafomotorike. Primerno izbrane igrače lahko otroku pomagajo razvijati različne veščine, ki jih bo potreboval pozneje v življenju. Igrače lahko spodbujajo motorični, jezikovni in gibalni razvoj, razvoj čutil in drugo. Pomembno je, da so igrače, ki jih […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV