30.7. 2015

Oh to branje

Author: ,

Mati drugošolca predstavlja izkušnjo z vedenjsko kognitivno metodo učenja branja. S pomočjo vedenjsko kognitivne metode učenja branja, se je branje pri njenem sinu izboljšalo. Poleg tega se je izboljšala tudi motivacija za branje. Njuno izkušnjo predstavlja v prispevku Oh to branje , ki ga najdete na spletnih straneh društva Bravo.


20.1. 2015

Disleksija – vodnik za tutorje

Author: ,

Knjiga Disleksija – vodnik za tutorje je nastala v okviru mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009–2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanju ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja). Prvi del […]


20.1. 2015

Disleksija – vodnik za starše

Author: ,

Disleksija – vodnik za starše ni namenjen le staršem, ampak tudi strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z disleksijo. V vodniku najdete informacije o tem, kaj je disleksija, kako jo lahko prepoznamo in pomagamo. Naslavlja pa tudi vprašanja, ki so povezana s sodelovanjem s šolo in učenjem ter ponuja možnost za razmislek […]


20.1. 2015

Kaj je disleksija

Author: ,

»Disleksija je kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na učenje branja in pisanja pri približno desetih odstotkih otrok, ki so povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni. Vendar pa se težave ne pojavljajo samo na področju branja in pisanja. Pogoste težave, s katerimi se srečujejo otroci, mladostniki in odrasli z disleksijo, se kažejo tudi v hitrosti predelovanja […]


V drugem delu zbornika je predstavljena študija primera Učinkovitost treninga »Preobrat« pri učenju branja učencev z disleksijo. Trening je usmerjen v izboljšanje delovnega spomina, s čimer naj bi se izboljšalo tudi branje. Sestavljajo ga različne vaje za urjenje slušnega in vidnega spomina. Predstavljene so dejavnosti Beremo s tačkami, kjer gre za sodelovanje knjižnice Šiška in […]


Spopadanje z različnimi bralnimi težavami zahteva poznavanje posameznih skupin in skrbno izbiranje metod, ki prispevajo k zmanjševanju ovir in razvijanju pismenosti do ravni, ki jo posameznik zmore doseči. V zborniku Bralnega društva je zbrana paleta člankov, ki opozarja na pomen opismenjevanja in dostopa do ustreznih besedil tako za slepe in slabovidne kot tudi za osebe […]


Zbornik je nastal v okviru konference Učne težave pri matematiki in slovenščini – izzivi za učitelje in učence. Namen konference je bil osvetliti vlogo učencev in učiteljev pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav ter pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini in omogočiti uporabo novih idej v praksi. S konferenco so […]


Otroci z motnjami branja branje pogosto odklanjajo in ne želijo obiskovati knjižnic. Naloga knjižničarjev je med drugim tudi, da otrokom z motnjami branja v čim večji meri približajo branje in knjižnico. Univerzitetna diplomirana bibliotekarka Breda Bizjak v članku Kako približati šolsko knjižnico otrokom z disleksijo predstavlja težave, s katerimi se srečujejo ti otroci, in mednarodne […]


Ko slišimo za disleksijo, po navadi pomislimo na težave pri branju in pisanju ter zamenjavo črk. Katarina Kesič, prof. defektologije, v pričujočem članku pojasnjuje pojem disleksije in težave, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo, navaja opozorilne znake v zgodnjem otroštvu ter opozarja na mite o disleksiji. Celotno besedilo je dostopno prek portala revije Viva […]


Sorry, this entry is only available in Slovensko.EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV