Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo »Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti«. Namen priročnika je pospešiti in razširiti uvajanje dobrih rešitev na področju dostopnosti s predstavitvijo koncepta strateškega načrtovanja dostopnosti, ki lahko poteka na ravni občin. Strateško načrtovanje dostopnosti je način celostnega načrtovanja prostora, informacij in storitev, s katerim je udejanjanje zavez v […]


Ministrstvo za okolje in prostor nam je poslalo Priročnik o univerzalni stanovanjski gradnji, ki so ga pripravili konec leta 2017. Priročnik je namenjen ozaveščanju o pomenu dostopnosti za kakovost bivanja in zagotavljanju dolgotrajne vrednosti grajenega okolja ter izobraževanju projektantov, lastnikov, investitorjev ter drugih javnih in zasebnih akterjev na področju gradnje in urejanja prostora, da bodo […]


Obveščamo vas, da je izšel Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij. Vabljeni k njegovi uporabi, da skupaj naredimo prostor RESNIČNO SKUPEN! Priročnik v PDF formatu si lahko prenesete na spodnji povezavi: Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij Več informacij o priorčniku  dobite na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP): […]


08.11. 2016

Z belo palico po mestu

Author: ,

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema »Z belo palico po mestu«. Priročnik je namenjen predvsem projektantom ter uradnim in odgovornim osebam s področja prostorskega načrtovanja. Z njegovo pomočjo lahko spoznajo posebnosti doživljanja prostora ter gibanja slepih in slabovidnih. Posledično lahko načrtujejo in vzdržujejo […]


Povzetek V pričujočem članku predstavljam osnovna načela, elemente in namige prilagajanja prostora z namenom varnejšega in lažjega preživljanja časa ter opravljanja najrazličnejših dejavnosti. Odgovarjam na vprašanje, kateri so tisti elementi, o katerih moramo tako strokovnjaki kot slepi in slabovidni ter njihovi bližnji premisliti pri prilagajanju prostora z namenom zagotavljanja in omogočanja čim višje stopnje samostojnosti […]


Povzetek Veščine orientacije in mobilnosti so tiste, ki slepemu in slabovidnemu posamezniku omogočajo samostojno, varno in učinkovito gibanje od točke a do točke b. Za usvojenost teh veščin je potrebno veliko znanja, vaj ter kakovosten trening orientacije in mobilnosti pod vodstvom tiflopedagoga. Da bi bil trening bolj učinkovit, mora tiflopedagog vanj vključiti tudi družino in […]


V prispevku avtorica predstavlja nekaj igrač za spodbujanje zaznavanja (na primer tip, vonj) in gibanja ter vaje ravnotežja in grafomotorike. Primerno izbrane igrače lahko otroku pomagajo razvijati različne veščine, ki jih bo potreboval pozneje v življenju. Igrače lahko spodbujajo motorični, jezikovni in gibalni razvoj, razvoj čutil in drugo. Pomembno je, da so igrače, ki jih […]


Povzetek Dostopnost okolja in s tem omogočanje enakih možnosti vsem je izrednega pomena. Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so šole in rehabilitacijski centri za slepe ali slabovidne oblikovali številne prilagoditve okolja za varno in lažje potovanje svojih učencev in uporabnikov. Sedemdeseta leta so bila obdobje velikega aktivizma oseb s posebnimi potrebami. Leta 1980 se […]


21.11. 2014

DR. Lilli Nielsen

Author: ,

V pričujočem članku avtorica predstavlja eno vodilnih danskih tiflopedagoginj in nekaj njenih inovacij za lažje delo s slepimi in slabovidnimi. Njeno delo se je osredotočalo predvsem na razvoj slepih in slabovidnih otrok.


Pomen vida in vpliv na motorični razvoj in spretnosti_Češarek_Škrlec_sprej._popravkiPomen vida in vpliv na motorični razvoj in spretnostiEIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV