Za brezplačno distribucijo licenc slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja skrbi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Če želite koristiti brezplačno licenco programa eBralec, morate naložiti verzijo, ki je dostopna preko povezave na našem spletnem mestu (eBralec – Namestitev in uporaba).

 

Za člane ZDSSS

V kolikor vam sistem eBralec nameščajo predstavniki Medobčinskih društev slepih in slabovidnih, vam bodo zagotovili tudi ustrezne kode licenc.

V primeru nadomestnih kod licenc oziroma samostojnih namestitev pišite na: info@kss-ess.si

Za nečlane

Upravičenci, ki niste člani ZDSSS (slepi in slabovidni, ki niste včlanjeni v društva, osebe z motnjami branja) na info@kss-ess.si poleg prošnje za dodelitev licence posredujte tudi dokazila o upravičenosti (izvid, odločba o usmerjanju ipd.).

Ostali upravičenci

Ostali upravičenci za pridobitev brezplačnega eBralca (ustanove javnega sektorja) pošljite elektronsko pošto na info@ebralec.si.