Povzetek V članku se bom osredotočila na nekaj mitov o slepoti in slabovidnosti ter razložila, zakaj ti ne držijo. Ker ima slepota nizko pojavnost, je manj poznana med splošno populacijo ljudi, zato med njimi še vedno kroži veliko mitov, ki pa niso resnični. Mite oziroma stereotipe spodbujajo tudi mediji. Novinarji v prispevkih govorijo o njihovih […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV