Povzetek V članku bom predstavila Mali dom iz Zagreba, dnevni center za rehabilitacijo slepih ali slabovidnih otrok in tistih z dodatnimi motnjami. Za predstavitev tega sem se odločila, ker menim, da predstavlja primer dobre prakse za delo s slepimi ali slabovidnimi otroki do 21. leta, hkrati pa imajo dobre rezultate in izvajajo številne aktivnosti v […]


Povzetek V prispevku si lahko preberete o delovanju ene od uspešnejših šol za slepe in slabovidne otroke v Združenih državah Amerike, Texas School for the Blind and Visually Impaired. TSBVI je specializirana ustanova za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok, vključno s tistimi, ki imajo dodatne motnje. Predstavlja del šolskega sistema zvezne države Teksas […]


Povzetek V prispevku predstavljamo Royal National Institute of Blind People (RNIB) ali v slovenščini Kraljevi nacionalni inštitut oseb z izgubo vida. Gre za organizacijo, ki ponuja pomoč, podporo in informacije vsakomur, ki se sooča z izgubo vida. Celoten prispevek je viden kot datoteka programa Microsoft Word na tej povezavi.


V pričujočem prispevku predstavljam spletno stran organizacije Lighthouse International ter opišem njene začetke, vizijo in trenutno ponudbo. Lighthouse International stoji ob boku večjim organizacijam, ki delujejo na področju tiflopedagogike, njeno delovanje pa sega že v začetek 20. stoletja. Ustanova Lighthouse International za slepe in slabovidne je organizacija z bogato zgodovino, ki s svojimi začetki sega […]


Povzetek V današnjem času, ko smo nenehno »bombardirani« z neskončnim številom informacij, je zelo pomembna veščina iskati informacije na pravem mestu. V ta namen v tem prispevku predstavljam spletno stran ameriške fundacije za slepe in slabovidne (American Foundation for the Blind ‒ AFB) ter na kratko opišem njene pomembnejše dele, ki jih je koristno spoznati […]


20.1. 2015

Disleksija – vodnik za tutorje

Author: ,

Knjiga Disleksija – vodnik za tutorje je nastala v okviru mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009–2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanju ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja). Prvi del […]


20.1. 2015

Kaj je disleksija

Author: ,

»Disleksija je kombinacija zmožnosti in težav, ki vplivajo na učenje branja in pisanja pri približno desetih odstotkih otrok, ki so povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni. Vendar pa se težave ne pojavljajo samo na področju branja in pisanja. Pogoste težave, s katerimi se srečujejo otroci, mladostniki in odrasli z disleksijo, se kažejo tudi v hitrosti predelovanja […]


V drugem delu zbornika je predstavljena študija primera Učinkovitost treninga »Preobrat« pri učenju branja učencev z disleksijo. Trening je usmerjen v izboljšanje delovnega spomina, s čimer naj bi se izboljšalo tudi branje. Sestavljajo ga različne vaje za urjenje slušnega in vidnega spomina. Predstavljene so dejavnosti Beremo s tačkami, kjer gre za sodelovanje knjižnice Šiška in […]


Spopadanje z različnimi bralnimi težavami zahteva poznavanje posameznih skupin in skrbno izbiranje metod, ki prispevajo k zmanjševanju ovir in razvijanju pismenosti do ravni, ki jo posameznik zmore doseči. V zborniku Bralnega društva je zbrana paleta člankov, ki opozarja na pomen opismenjevanja in dostopa do ustreznih besedil tako za slepe in slabovidne kot tudi za osebe […]


Pečjak in Ajdišek opozarjata, da so bile bralne spretnosti in zmožnost za izobraževanje vedno pomembne, danes, v obdobju tako imenovane informacijske družbe, pa so še toliko bolj. Slednje namreč predstavljajo orodje za pridobivanje, organiziranje in uporabo informacij pri učenju ter so tako ena od ključnih medpredmetnih kompetenc, ki pomembno vpliva na uspešnost posameznika v izobraževanju. […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

eBralec – Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV