Zbornik je nastal v okviru konference Učne težave pri matematiki in slovenščini – izzivi za učitelje in učence. Namen konference je bil osvetliti vlogo učencev in učiteljev pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav ter pri oblikah pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki in slovenščini in omogočiti uporabo novih idej v praksi. S konferenco so […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV