Napotki za namestitev in navodila so dostopni na strani eBralec – Uporaba sistema.

Uporabniki, ki ste licenco za uporabo eBralca pridobili prek ZDSSS oz. Medobčinskih društev slepih in slabovidnih, tehnične težave pri uporabi eBralca, kot tudi svoje predloge za nadaljnje izboljšave sintetizatorja govora, posredujte na info@kss-ess.si .