Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne

knjige_brajica

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00 – 14.00
Sreda: 8.00 – 16.00

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in je namenjena slepim in slabovidnim ter drugim osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska.

Trenutno je v knjižnico včlanjenih več kot 1900 oseb.

Izposoja knjig je možna v zvoku ter v brajici. V brajico je prilagojenih 1376 knjižnih del, na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del, v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 5193 del slovenskih in tujih avtorjev. S širitvijo knjižnice se tudi število prilagojenih del dnevno povečuje. Tako je skupno število enot gradiva že preseglo številko 10000.

knjige_kasete

 

Izposoja

Izposoja v knjižnici poteka na tri načine:
- po pošti,
- neposredno v knjižnici,
- preko spleta.

Naročanje

Naročanje gradiva je možno preko:
- e-pošte: izposoja@zveza-slepih.si,
- po telefonu: 01 47 00 260,
- preko spleta: EIS.

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA SLEPIM IN SLABOVIDNIM