Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne

knjige_brajica

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00 – 14.00
Sreda: 8.00 – 16.00

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne deluje pod okriljem Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in je namenjena slepim in slabovidnim ter osebam, ki ne morejo brati običajnega tiska (npr. disleksija…).
Ob vpisu je potrebno predložiti dokument (izvid oz strokovno mnenje / odločbo) s katerim dokazujete vaše težave z vidom ali branjem.

Trenutno je v knjižnico včlanjenih več kot 2.250 oseb.

Izposoja knjig je možna v zvoku ter v brajici. V brajico je prilagojenih 1.450 knjižnih del, na avdiokasete je bilo posnetih 2548 del, v digitalnem zapisu mp3 pa je na voljo 5.644 del slovenskih in tujih avtorjev. S širitvijo knjižnice se tudi število prilagojenih del dnevno povečuje.

 

 

Izposoja

Izposoja v knjižnici poteka na tri načine:
- po pošti,
- neposredno v knjižnici,
- preko spleta.

Naročanje

Naročanje gradiva je možno preko:
- e-pošte: izposoja@zveza-slepih.si,
- po telefonu: 01 47 00 260,
- preko spleta: EIS.

EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM