29.5. 2013

ACTrain

Avtor: ,

Iz društva Ozara sporočajo, da se je zaključil projekt ACTrain in ob tem podajajo sledeče sporočilo:

Nastopil je veliki trenutek! Z veseljem sporočamo, da smo uspešno zaključili projekt ACTrain (Dostopno video-
interaktivno usposabljanje na daljavo; www.see-hear-touch.com), v katerem smo
svoje znanje in izkušnje združili partnerji iz štirih evropskih držav, t.j. Slovenije, Avstrije, Italije in Grčije. Povezali
smo se strokovnjaki s področja izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja slepih, slabovidnih,
gluhih in naglušnih ter s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter razvili inovativno IKT podprto
usposabljanje “Proteus” (http://proteus.see-hear-touch.com), prilagojeno za
vse, s posebnim poudarkom na dostopnosti za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne osebe.
Projekt smo zastavili skozi 5 delovnih paketov (DP):

 1. DP1: Projektni management,
 2. DP2: Razvoj inovativnega IKT-podprtega usposabljanja,
 3. DP3: Pilotna usposabljanja,
 4. DP4: Promocijska kampanja in Diseminacijski načrt projekta,
 5. DP5: Evalvacijski načrt.

V takšnem okviru smo v dobrih treh letih trajanja projekta (1.1.2010-31.3.2013) realizirali vseh 21 rezultatov.
Za seboj imamo:

 • 5 partnerskih sestankov v Mariboru, Patrasu, Torinu, Linzu in Ljubljani;
 • Razvoj učnega načrta v oblikovanju keramike ter pripadajočih prilagoditev za slepe, slabovidne, gluhe in naglušne v
  petih evropskih jezikih (slovenski, angleški, nemški, italijanski in grški) in štirih evropskih znakovnih jezikih
  (slovenski, avstrijski, italijanski in grški), kar smo združili v interaktivno IKT-podprto usposabljanje Proteus;
 • Izvedbo pilotnih usposabljanj v okviru sedmih pilotnih skupin v treh partnerskih državah (Sloveniji, Italiji in
  Grčiji);
 • Izdelavo spletne strani (www.see-hear-touch.com ), oblikovanje vseevropske
  mreže zainteresirane strokovne in laične javnosti (preko 3000 kontaktov), objavo številnih člankov, udeležbo na številnih
  lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih dogodkih in konferencah, izdelavo in razpošiljanje e-obvestilnikov v petih
  jezikih projekta, promocijo med člani Evropske platforme za rehabilitacijo (www.epr.eu) ter
  Evropske mreže izvajalcev socialnih storitev za osebe s posebnimi potrebami (EASPD; www.easpd.eu), Video-on-line predstavitev, ki smo jo objavili tudi na portalu Youtube in Mednarodno zaključno konferenco projekta »Izobraževanje in
  usposabljanje za vse«, ki nam je v sodelovanju s približno 100 udeleženci strokovne javnosti ter pestrim naborom
  kompetentnih (so)govornikov iz Slovenije in tujine prinesla pomembne zaključke za nadgradnjo ter bodoče usmeritve IKT-
  podprtega usposabljanja in izobraževanja za vse.
  Evalvacijo projektnega dela, učnega načrta, pilotnih usposabljanj in IKT-podprtega usposabljanja Proteus kot celote.

  Z največjimi izzivi smo se soočali predvsem v delovnem paketu 2, ki je predstavljal samo jedro projekta, t.j. razvoj
  interaktivnega IKT-podprtega usposabljanja Proteus (http://proteus.see-hear-
  touch.com
  ). Tovrsten razvoj se je namreč izkazal za izjemno pogumno in zahtevno nalogo, saj smo iskali rešitve, ki bi
  odgovorile na izrazito nasprotujoče potrebe ciljnih skupin kot so slepih in slabovidni ter gluhih in naglušni. Naše delo so
  ves čas spremljali in evalvirali posamezniki iz teh ciljnih skupin ter nam tako omogočili neposredno izkušnjo in povratno
  informacijo. Prepričani smo, da smo z njihovo pomočjo svoje delo dobro opravili, a se hkrati zavedamo, da je vselej še
  veliko prostora za izboljšave.
  Ob poznavanju že obstoječih evropskih usmeritev v izobraževanju in usposabljanju ranljivih skupin ter specifičnosti te
  problematike, smo se odločili, da se za nas zgodba tukaj ne zaključuje. Stremimo namreč k temu, da razvito IKT-podprto
  usposabljanje Proteus še izboljšamo, izpopolnimo ter nadgradimo v izobraževanje in usposabljanje za VSE. Nadgraditi ga
  želimo tudi s sistemom centralnega upravljanja (CMS – Central Management System), s čimer bo učiteljem omogočeno neposredno
  vključevanje v pripravo učnih vsebin ter sooblikovanje skupnega portala, ki bo združeval prilagojena usposabljanja z
  različnih strokovnih področij za potrebe delovnih in prostočasnih aktivnosti.
  Tudi na okrogli mizi, ki smo jo organizirali v okviru Mednarodne zaključne konference v novembru 2012 (http://www.see-hear-touch.com/article/47/lng/si/id/58),
  smo spregovorili o pomenu uporabe inovativnih IKT orodij v izobraževanju, uporabnosti, viziji, prihodnosti in trajnosti
  predstavljene inovacije Proteus, nakazali sistemske in finančne izzive ter osvetlili možnosti za vzpostavitev podlage za
  (ne)formalni status razvite inovacije kot enega ključnih orodij za izobraževanje in usposabljanje oseb s posebnimi
  potrebami. Diskusija je bila izjemno konstruktivno naravnana in je doprinesla k številnim predlogom za nadgradnjo. Njeni
  zaključki bodo služili tudi kot povratna informacija Evropski komisiji, ki je financirala projekt, ter bodo tako v pomoč pri
  snovanju evropskih strategij in ukrepov spodbujanja uporabe IKT orodij v izobraževanju in usposabljanju za vse. Le skupaj
  bomo lahko doprinesli k vzpostavitvi inkluzivnega izobraževanja za vse v Evropskem prostoru.
  Preden se poslovimo, pa dovolite, da se v imenu partnerstva zahvalimo vsem, ki ste doprinesli k uspešni izvedbi
  projekta. Na tem mestu želimo povabiti vse zainteresirane k nadaljnjemu sodelovanju. Kontaktirate nas lahko na telefonsko
  številko 02 2380 654. Razvito orodje Proteus pa lahko preizkusite in povsem brezplačno uporabljate kadarkoli in kjerkoli
  preko spletne povezave navedene zgoraj.
  Obilo uspeha Vam želi Tim ACTrain!


O avtorju

Število prispevkov: