03.6. 2013

Tiskovna konferenca ob tednu slepih

Avtor: ,

V okviru tedna slepih je bila v ponedeljek v prostorih sedanje knjižnice na ZDSSS tiskovna konferenca o Projektu KSS.

Ljubljana, 3. junija 2013

Novinarji Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob začetku letošnjega tedna slepih predstavila projekt prostorske, tehnične in vsebinske prenove knjižnice slepih in slabovidnih. V prostorih obstoječe knjižnice Minke Skaberne so predsednik ZDSSS Tomaž Wraber, predstavnica Ministrstva za kulturo Tatjana Likar in strokovni sodelavec Roman Rener spregovorili o tednu slepih in predstavili načrte ZDSSS za pridobitev večjih prostorov in uvedbo sodobnih tehnologij zvočnega zapisa kot odločilnih prednosti nove knjižnice. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 ter Ministrstvo za kulturo.
Na novinarski konferenci so zbrani v obstoječih prostorih knjižnice Minke Skaberne lahko sami ugotovili, da prostorske in kadrovske razmere že dolgo niso več v skladu s potrebami te dejavnosti. Projekt z uradnim naslovom »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja« bo omogočil večje prostore za lažje in neovirano gibanje ter večji nabor knjižničnih gradiv in boljšo kakovost branja ter uvedbo novih, sodobnih tehnologij zvočnega zapisa in ostale opreme. ZDSSS namreč poudarja, da imajo slepi in slabovidni zelo podobne informacijske potrebe kot videči, saj si prav tako želijo prebrati dnevni časopis, brskati po spletu in izbirati med bogatim naborom leposlovnih in strokovnih knjig ter učbenikov in priročnikov.
V okviru projekta bo razvit popolnoma nov model knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbo in povečanje števila naslovov strokovne in druge literature, namenjene pridobivanju delovnih kvalifikacij in različnih stopenj izobrazbe.

Branje je ena najkompleksnejših in zato tudi najzahtevnejših sposobnosti vida. Z novimi tehnologijami lahko bistveno povečamo kakovost branja, s tem pa tudi znanja slepih in slabovidnih. Verjamemo, da bodo aktivnosti v novi knjižnici bistveno vplivale na izobrazbo in tudi poklicno pot naših obiskovalcev. Upamo, da bo slovenski zakonodajalec zdaj, ko se spreminja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, vendarle prilagodil določbe, ki se nanašajo na slepe in slabovidne, vsaj toliko, kolikor ta hip dopušča evropska zakonodaja. V prihodnosti pa upamo, da bo nova pogodba o avtorskem pravu, ki naj bi jo na ministrski konferenci v Marakešu podpisali v naslednjih tednih, globalno zagotovila boljše in bolj enakopravne možnosti za uporabo avtorskih del slepim in slabovidnim ter tako pomagala odpraviti ´lakoto po branju´ med to skupino državljanov sveta, je zbranim dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Namen projekta knjižnice slepih in slabovidnih je vzpostavitev in promoviranje mehanizmov in pogojev za celostno informiranost, dostop do kulturnih dobrin ter usposabljanje slepih in slabovidnih kot pogoj za njihovo enakopravno vključevanje v družbo. S projektom si pri ZDSSS želijo zagotoviti pogoje za delovanje osrednje knjižnice za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja ter razviti modele usposabljanja in izobraževanja za delo z novo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Kulturni resor poskuša z različnimi ukrepi izboljšati uresničevanje kulturnih pravic različnih skupin invalidov. Ob pregledu stanja je bilo jasno, da je med drugim nujno izboljšanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti za slepe in slabovidne ter da je treba knjižnične storitve za slepe in slabovidne v večjem obsegu vključiti v sistem javnih knjižnic ob tesnejšem sodelovanju s splošnimi knjižnicami, je dejala mag. Tatjana Likar, sekretarka na Ministrstvu za kulturo, Sektorja za muzeje, arhive in knjižnice.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti« in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Projekt se bo predvidoma zaključil februarja leta 2015.
Vir: ZDSSS


O avtorju

Število prispevkov: