06.3. 2014

Leto dni izvajanja Projekta KSS

Avtor: ,

Leto dni izvajanja Projekta KSS

Sporočilo za javnost

Tomaž Wraber, Sanja Grobovšek, doc.dr. Silva NovljanLjubljana, 6. marec 2014 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je ob 96-letnici delovanja Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne naznanila, da bo knjižnica kmalu zaživela v novih prostorih. Po enem letu uspešnega izvajanja projekta Knjižnica slepih in slabovidnih ter ljudi z motnjami branja (KSS) so namreč našli novo lokacijo za knjižnico, ki bo na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani. V okviru projekta KSS bo tako razvit nov model knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal večjo socialno vključenost slepih in slabovidnih ter ljudi z motnjami branja v družbo ter večji nabor knjižničnih gradiv v sodobnih tehnologijah zvočnega zapisa. Odprtje novih prostorov bo predvidoma junija 2014.

Prvega marca so v ZDSSS delovno obeležili 96 let delovanja Knjižnice slepih in slabovidnih, poimenovani po Minki Skaberne, ki je leta 1918 kot prva Slovenka organizirala prepisovanje slovenske literature v pisavo za slepe – brajico. Tako je nastala prva Slovenska knjižnica slepih. »Minka Skaberne je bila izjemna ženska, ki je vedela, da mora biti branje dostopno tudi slepim in slabovidnim. V enem letu so ženske, ki jih je Skabernetova navduševala za ročno prepisovanje knjig v brajico, prepisale naravnost neverjetnih 60 leposlovnih del slovenskih pisateljev v 150 brajevih zvezkov, vsak zvezek pa je imel 130 strani. To so bile v tistih časih izjemne številke, zato je knjižnica slepih in slabovidnih še danes upravičeno poimenovana po njej,« je dejal predsednik ZDSSS Tomaž Wraber.

Knjižnica slepih in slabovidnih ter ljudi z motnjami branja za prihodnja desetletja

Ker prostorske in kadrovske razmere v obstoječi Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne že dolgo niso več v skladu s potrebami te dejavnosti, bo projekt z uradnim naslovom »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja« (skrajšano Projekt KSS) med drugim omogočil tudi večje prostore za neovirano delovanje knjižnice. Kot poudarjajo na ZDSSS, je osrednji namen projekta KSS vzpostavitev ter promoviranje mehanizmov in pogojev za celostno informiranost, dostop do kulturnih dobrin ter usposabljanje slepih in slabovidnih kot pogoj za njihovo enakopravno vključevanje v družbo. Novi prostori ne bodo omogočali le povečanja nabora knjižničnih gradiv in uporabe sodobnih tehnologij zvočnega zapisa in opreme, ampak tudi izvedbo številnih usposabljanj, delavnic ter bogat spremljevalni program. Izbrana lokacija tako ponuja dovolj možnosti za razvoj sodobne knjižnice, ki bo povečala dostopnost vsebine, oblik, vrst in število knjižničnega gradiva ter načine njegove dostopnosti in uporabe za slepe, slabovidne ter osebe z motnjami branja, ne glede na kraj njihovega bivanja in delovanja. »Knjižnica bo nudila varno, udobno in funkcionalno središče za druženje, izobraževanje, kulturna doživetja, kot osrednje jedro za razvoj knjižnične dejavnosti za potrebe slepih in slabovidnih ter oseb z motnjami branja pa bo v knjižničnem sistemu prispevala k večjemu vključevanju teh prebivalcev tudi v splošne knjižnice v njihovem okolju. Z več ambicije knjižnica lahko postane zgled primerne organizacije dostopnosti knjižničnih storitev za vse vrste posebnih potreb. Tako organiziran in opremljen prostor pa ustreza tudi drugim uporabnikom knjižnic in že dobimo presežek tega prostora: prostor, ki združuje, povezuje,« je dejala doc. dr. Silva Novljan.

Projekt KSS poteka po načrtih

Projekt KSS poteka že dobro leto dni. V tem času so se odvijala že številna izobraževanja in delavnice, v ZDSSS pa so veliko pozornosti namenili tudi promociji novega projekta ter brisanju meja in podiranju tabujev med slepimi in slabovidnimi ter širšo družbo. ”Projekt KSS nam po eni strani omogoča izvedbo številnih strokovnih usposabljanj in izobraževanj, ki so namenjena našim članom, splošni in strokovni javnosti, obenem pa tudi številne dogodke za širšo javnost, s katerimi se želimo predstaviti navzven. Pri tem smo se uspešno povezali tudi z našimi medobčinskimi društvi, ki prav tako sodelujejo pri izvedbi aktivnosti,” je dejala Sanja Grobovšek, koordinatorka izobraževanja, promocije in obveščanja iz ZDSSS. Projekt se bo predvidoma sklenil februarja 2015.


O avtorju

Število prispevkov: