25.3. 2014

Eva Škrlec: Področja specialnih znanj za učence s slepoto in slabovidnostjo

Avtor: ,

Eva Škrlec: Področja specialnih znanj za učence s slepoto in slabovidnostjo

V pričujočem članku so predstavljena področja specialnih znanj oziroma področja razširjenega kurikuluma: kompenzatorne akademske spretnosti, vključujoč komunikacijske tehnike; socialne veščine; rekreacijske in prostočasne dejavnosti; uporaba pomožne in podporne tehnologije; vsakodnevne spretnosti; poklicno izobraževanje oziroma usmerjanje; senzorne spretnosti; veščine orientacije in mobilnosti; veščine samozagovorništva/spretnosti samodeterminacije. Poudarjena je njihova pomembnost za učence s slepoto in slabovidnostjo pri ublažitvi in preprečevanju posledic izgube vida za njihov razvoj, učenje ter doseganje samostojnosti in neodvisnosti na vseh področjih življenja. Na koncu pa sledi pregled raziskav, ki kažejo na ovire in težave, do katerih prihaja pri prenosu teorije v prakso.

Celoten članek je dostopen na spodnji povezavi:

Področja specialnih znanj za učence s slepoto in slabovidnostjo


O avtorju

Število prispevkov: