25.3. 2014

Alenka Sunčič Zanut: Raznolikost vlog psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe

Avtor: ,

Alenka Sunčič Zanut: Raznolikost vlog psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe

V referatu z naslovom Raznolikost vlog psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe kratko orišemo zgodovinsko izhodišče uporabe psov vodnikov, nanizamo podatke o trenutni situaciji na področju uporabe psov vodnikov in predstavimo pogoje za pridobitev psa vodnika, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji. V osrednjem delu prispevka smo se osredotočili na predstavitev pestrosti vlog, ki jih pes vodnik igra v življenju slepega ali slabovidnega. Prikazano raznolikost vlog izšolanega psa vodnika vaditelji spoznavamo v času tako imenovanega prenosa. Prenos poimenujemo čas, ki ga ima vaditelj na voljo, da slepo ali slabovidno zavarovano osebo, tako imenovanega uporabnika, nauči pravilnega ravnanja s psom, da mu bo ta pozneje v življenju v zanesljivo pomoč. In prav med prenosom prihaja na svetlo predhodno omenjena raznolikost vlog, ki jih pes vodnik igra v vsakdanjiku slepega ali slabovidnega uporabnika. Nekatere vloge so splošne narave in so opazne pri skoraj vseh slepih, druge so posebne, odvisne od življenjskega sloga slepega ali slabovidnega. Referat zaključimo s konglomeratom lastnih izkušenj, opažanj in spoznanj o življenju slepih in slabovidnih uporabnikov psov vodnikov.

Celoten prispevek je dostopen na spodnji povezavi:

Raznolikost vlog psa vodnika v življenju slepe ali slabovidne osebe


O avtorju

Število prispevkov: