31.3. 2014

Rezultati literarnega natečaja Beremo, da bi videli

Avtor: ,

Rezultati literarnega natečaja Beremo, da bi videli

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih (KSS) organizirala literarni natečaj Beremo, da bi videli, na katerega je prispelo 198 prispevkov iz 109 osnovnih šol, kar kaže na zanimanje in ustvarjalnost učencev, hkrati pa tudi na prizadevnost njihovih literarnih mentorjev in učiteljev.

Strokovna komisija v sestavi, glavna urednica pri založbi Goga in Stritarjeva nagrajenka, Jelka Ciglenečki (predsednica), pisatelj in pesnik, Dušan Šarotar, in urednica časopisov v brajici in povečanem tisku na projektu KSS, Aleksandra Surla, se je sestala, 27. marca 2014, na sedežu ZDSSS v Ljubljani. Izrazila je navdušenje nad kakovostjo, predvsem pa nad izpovedno, domišljijsko in jezikovno ubranostjo vseh prispelih besedil učencev, v katerih se brez dvoma razkrivata kreativnost in tudi etični angažma mladih piscev. S tem je bil zagotovo dosežen namen tokratnega natečaja – učence motivirati za samostojno literarno pisanje, predvsem pa vživetje v drugost in drugačnost, ki se kažeta tako v estetski kot tudi praktični, vsakdanji medčloveški dimenziji. Prispevki učencev se tako skozi fantazijske, ljubezenske, pravljične in tudi pesniške pripovedi ter izpovedi suvereno dotikajo zastavljene teme, ki je bila zajeta v naslovu natečaja Beremo, da bi videli.

Strokovna komisija iskreno čestita vsem učencem in njihovim mentorjem za kakovostne literarne izdelke. Po predpostavkah natečaja pa komisija nagrajuje naslednje literarne izdelke:

 • Jan Vindiš: ČAS
  14 let
  OŠ z nižjim izobrazbenim standardom
  Dr. Ljudevita Pivka Ptuj
  Mentorica: Staša Potočnik
 • Lina Kikel: SRČNI ANGEL BREZ OBRAZA
  9. r.
  OŠ FLV Slivnica pri Mariboru
  Mentorica: Simona Sabati
 • Zala Bedjanič: BELA VEVERIČKA
  6. r.
  OŠ Fram
  Mentorica: Jožica Ravš
 • Hana Mrak: SLIKA
  6. r.
  OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
  Mentorica: Judita Oblak
 • Anja Zadravec: SPOMINI SO BOGASTVO
  9. r.
  OŠ GRAD
  Mentorica: Marija Štesl

Strokovna žirija pa se je odločila tudi za podelitev posebnega priznanja, in sicer za delo ŠTEVILA V ŽIVALSKEM VRTU, učencev 4. razreda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici, mentorice mag. Katarine Tischer Gregorič.

Prispevek Števila v živalskem vrtu oblikovno daleč presega zahteve natečaja. Zgodba, ki je zapisana tako v črnem kot brajevem tisku, je skupaj s tipnimi ilustracijami predstavljena v ročno izdelani knjigi. Ilustracije so ustvarjene iz različnih materialov, ki sovpadajo s toplimi in hladnimi barvami ter z motivi, ki jih predstavljajo. Tipanka povezuje svetova slepih in videčih otrok, saj je zanimiva tako za ene kot druge. Ob tem pa izpolnjuje glavni in najpomembnejši namen natečaja: videčim otrokom približati svet slepih in slabovidnih. Posebna pohvala gre tudi mentorici, ki je s svojo zavzetostjo pokazala izjemen čut za kreativnost in otroke spodbudila k inkluzivnem razmišljanju.

Osnovne šole, iz katerih prihajajo nagrajenci, bodo prejele knjižno nagrado, izbrane zgodbe pa bodo objavljene tudi na spletni strani projekta Knjižnica slepih in slabovidnih.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje, vsem nagrajencem pa iskreno čestitamo!


O avtorju

Število prispevkov: