16.4. 2014

Sara Češarek in Eva Škrlec: Pomen vida ter vpliv na motorični razvoj in spretnosti

Avtor: ,

Sara Češarek in Eva Škrlec: Pomen vida ter vpliv na motorični razvoj in spretnosti

V pričujočem prispevku smo predstavili pomen vida oziroma vizualnih informacij za vsakega posameznika ter do kakšnih omejitev prihaja v povezavi s to tematiko pri osebah s slepoto in slabovidnostjo. Pregledali smo, kako so se raziskovalci spopadali z razumevanjem razvoja pri osebah s slepoto in slabovidnostjo ter nekoliko opisali značilnosti teh oseb pri motoričnem razvoju in usvajanju motoričnih spretnosti. Prav tako smo pri pregledu raziskav ugotovili, da je fizična pripravljenost oseb s slepoto in slabovidnostjo nižja od videčih. Vsekakor je to področje še zelo široko in zanimivo, zato ta prispevek predstavlja le splošen pregled pomembnejših ugotovitev.

Članek si lahko preberete s klikom na spodnjo povezavo:
Pomen vida in vpliv na motorični razvoj in spretnosti


O avtorju

Število prispevkov: