02.9. 2014

Minister za kulturo na ogledu prostorov Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Avtor: ,

Minister za kulturo na ogledu prostorov Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Ljubljana, 1. september 2014 – Minister za kulturo, dr. Uroš Grilc, se je s sodelavci z ministrstva udeležil ogleda novih prostorov na Kotnikovi 32 v Ljubljani, v katerih od 1. avgusta 2014 deluje Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne.

Minister se je seznanil s potekom prenove prostorov ter aktivnostmi, ki so predvidene v zadnjem letu trajanja projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja«, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). Projekt je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

»Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil ministru in sodelavkam ter sodelavcem z Ministrstva za kulturo RS za podporo in odlično sodelovanje pri izvajanju projekta«,

je ob dobrodošlici dejal predsednik ZDSSS, Tomaž Wraber ter zbrane povabil na sprehod po prostorih knjižnice. Prostori ne bodo omogočali le povečanja nabora knjižničnih gradiv in uporabe sodobnih tehnologij zvočnega zapisa in opreme, ampak tudi izvedbo številnih usposabljanj, delavnic ter bogat kulturni program. Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne se tako odpirajo možnosti razvoja v sodobno knjižnico, primerljivo s podobnimi ustanovami v tujini.

»Gre za izjemen projekt, ki je posledica premišljenih in skrbno načrtovanih korakov vseh sodelujočih. V prvi vrsti gre zahvala aktivnemu pristopu predstavnikov Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, pa tudi strokovnim sodelavcem z Ministrstva za kulturo, ki so s skupnimi močni pripeljali do te pomembne institucionalne rešitve, in bo pomenil pomemben kakovosten premik pri dostopnosti vsebin za to ranljivo skupino«,

je med ogledom dejal minister za kulturo.

Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih poteka od februarja 2013 in se bo zaključil junija 2015. Na projektu je zaposlenih 18 ljudi, od tega 9 iz vrst članstva ZDSSS. Jedro projekta predstavlja vzpostavitev prostorov za delovanje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, vzporedno pa se izvajajo številne strokovne, izobraževalne in kulturne aktivnosti, namenjene tako slepim in slabovidnim kot tudi širši javnosti. Pomemben del projekta predstavlja tudi pospešena produkcija knjižničnih gradiv v brajici in zvočnem zapisu. V MP3 obliko bo prilagojenih 287 naslovov, kar predstavlja 27 odstotno povečanje v primerjavi s stanjem pred začetkom projekta, v brajico pa 30 naslovov (2 odstotno povečanje obsega gradiv). Uvaja se tudi nov format zapisa zvočnih knjig, format DAISY, ki bo za razliko od obstoječega mp3 formata omogočal strukturirano branje, torej prehajanje med stranmi in poglavji v knjigi, kar je za slepe in slabovidne velik korak naprej. V okviru projekta bo izdelanih prvih 150 DAISY knjig v Sloveniji.

Obisk ministra Grilca je dobra spodbuda, njegove nedvoumne pohvale našega dela pa potrditev, da smo si za ta veliki in zahtevni projekt izbrali pravo pot. To pa je tudi lep obet za prihodnost.


O avtorju

Število prispevkov: