12.9. 2014

Petra Tot: Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih v Sloveniji (diplomsko delo)

Avtor: ,

Petra Tot: Proces zaposlitvene rehabilitacije slepih in slabovidnih v Sloveniji (diplomsko delo)

Raziskave različnih avtorjev kažejo, da je delež zaposlenih oseb s posebnimi potrebami (tudi oseb s slepoto in slabovidnostjo) na splošno nižji v primerjavi s celotno populacijo, ki je zaposlena. Na to stanje vpliva veliko dejavnikov, vendar je pri tem najpomembneje, da osebam s slepoto in slabovidnostjo omogočimo podporo in pomoč pri vključevanju na delovno mesto.
Diplomsko delo Petre Tot obravnava prav to tematiko. Opisuje proces zaposlitvene rehabilitacije, izhajajoč iz Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov iz leta 2006. Prikazuje problematiko zaposlovanja oseb s slepoto in slabovidnostjo v Sloveniji in tujini. Avtorica diplomskega dela poleg opisa postopka procesa zaposlitvene rehabilitacije ugotavlja, v kolikšni meri vključenost v proces zaposlitvene rehabilitacije vpliva na uspešnost na trgu dela kot tudi na zadovoljevanje potreb oseb s slepoto in slabovidnostjo. Hkrati pa opiše tudi vpliv procesa zaposlitvene rehabilitacije na posameznikovo kakovost življenja in vključenost v socialno sredino.
Slepota ali slabovidnost ne pomeni, da posameznik ni zmožen samostojnega in neodvisnega življenja. S konkretnimi, učinkovitimi ter strokovnimi programi pomoči, podpore in rehabilitacije je lahko oseba s slepoto ali slabovidnostjo popolnoma vključena na vse ravni delovanja naše družbe.

Celotno besedilo je dostopno na spodnji povezavi:
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1806/1/Diplomsko_delo_Petra_Tot.pdf


O avtorju

Število prispevkov: