15.10. 2014

Odprtje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne

Avtor: ,

Odprtje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne

KNJIŽNICA SLEPIH IN SLABOVIDNIH MINKE SKABERNE ZAŽIVELA V NOVIH PROSTORIH

Ljubljana, 15. oktober 2014 – Ob mednarodnem dnevu bele palice Zveza društev slepih in slabovidnih uradno odpira nove prostore Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Knjižnica se nahaja na Kotnikovi 32 v Ljubljani, ponuja pa varno, udobno in funkcionalno središče za izposojo knjig v prilagojenih tehnikah, različna izobraževanja in kulturna doživetja za ljudi z okvaro vida in motnjami branja. Najem novih prostorov omogoča projekt “Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij, slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja” (projekt KSS), za katerega je ZDSSS v letu 2013 pridobila sredstva Evropskega socialnega sklada. Projekt KSS vključuje tudi povečanje nabora knjižnih gradiv v prilagojenih tehnikah, različna usposabljanja za večjo socialno vključenost in povečanje zaposlitvenih možnosti slepih in slabovidnih ter bogat spremljevalni program.

Špela Spanžel in Tomaž Wraber

Osrednja slovesnost ob odprtju knjižnice bo ob 18.00 uri, ko bosta ob kratkem kulturnem programu zbrane goste nagovorila predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar in ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar. Skupaj s predsednikom ZDSSS, Tomažem Wraberjem bodo med knjižne police povabili vse ljudi, ki zaradi okvare vida potrebujejo prilagojena knjižna gradiva.

»Še pred nekaj leti je bila želja po ustreznejših prostorih knjižnice slepih in slabovidnih prisotna le v naših glavah, danes pa je tu pred nami. Ponosni in veseli smo, da vas danes lahko pozdravljamo v novih prostorih, s katerimi postavljamo nov mejnik v razvoju knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in ljudi z motnjami branja. Prvi vtisi naših članov v novih knjižničnih prostorih so pozitivni in želimo si, da bomo z njo navdušili ne le ljudi z okvaro vida, ampak tudi ostale ljubitelje kulturnega dogajanja. Ob tej priložnosti bi se še enkrat zahvalil sodelavkam ter sodelavcem z Ministrstva za kulturo za podporo in odlično sodelovanje pri izvajanju projekta«,

je dejal Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Projekt KSS za večjo socialno vključenost slepih in slabovidnih

Projekt KSS predvideva razvoj novega modela knjižnice za prihodnja desetletja, ki bo med drugim omogočal tudi večjo socialno vključenost ranljivih skupin v družbo in povečanje števila naslovov knjižničnih gradiv. S tem namenom bo predstavljala osrednje jedro za razvoj knjižnične dejavnosti za potrebe slepih in slabovidnih ter ljudi z motnjami branja.

otvoritev Knjižnice Minke Skaberne

»Veseli nas, da je Ministrstvo za kulturo del tako odličnega projekta. Danes odprta knjižnica ne odpira le prostora za večjo vključenost slepih in slabovidnih ter oseb z motnjami branja v družbo, temveč s svojim sporočilom nagovarja vse nas, ki sobivamo z vami. Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne sodi v mrežo javnih knjižnic v najbolj dobesednem pomenu te besede. Zato si bomo na direktoratu za kulturno dediščino s sodelavci, ki skrbijo za knjižnično dejavnost, tudi v prihodnje prizadevali ZDSSS zagotavljati pogoje za delovanje knjižnice in izvajanje povezanih programov«,

je povedala Špela Spanžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo.

Povečan nabor knjižničnih gradiv in sodobni prostori

Novi prostori knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne ne obsegajo le večje število knjižnih polic, namenjenih knjigam v prilagojenih tehnikah, ampak tudi nove in sodobne snemalne studie, čitalnico, produkcijsko sobo in pisarniške prostore. V posebnem prostoru bo na voljo tudi galerija, kjer se bodo odvijale različne umetniške razstave. Kot prva od razstav bo ob odprtju na voljo umetniška razstava Branka Čeaka z naslovom “Dolgo časne ceste”. Kot je dejal avtor:

»Dolgo časne ceste niso dolgočasne, ob ponovitvah izgledajo vedno drugačne, ob drugačnem sosledju prometnih naključij dodobra spremenjene in skoraj neobčutljive za bežečo arhitekturo na svoji poti«.

Branko Čeak

Nabor knjižničnih gradiv v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne trenutno obsega 1167 knjižnih del v brajici, 2548 del na avdiokasetah ter 3780 knjig v digitalnem zapisu MP3. V okviru projekta KSS bo v brajici izšlo 30 novih knjižnih del, v MP3 obliki pa 287 knjižnih del. Uvaja se tudi nov format zapisa zvočnih knjig DAISY, ki bo za razliko od obstoječega mp3 formata omogočal strukturirano branje, prehajanje med stranmi in poglavji v knjigi. Projekt KSS vključuje izdelavo prvih 150 DAISY knjig v Sloveniji.

Projekt KSS se je pričel januarja 2013, zaključil pa se bo junija 2015. V tem času so se odvijala številna izobraževanja, usposabljanja in delavnice, veliko pozornosti pa so namenili tudi promociji projekta med drugimi ciljnimi javnostmi.

»Projekt KSS nam omogoča, da izvajamo številna strokovna usposabljanja in izobraževanja za naše člane, njihove svojce in strokovno javnost, obenem pa tudi za širšo javnost, s katerimi se želimo predstaviti in zgraditi mostove med videčimi ter ljudmi z okvaro vida. Do zaključka projekta bomo s temi aktivnostmi nadaljevali in s tem zaokrožili širok spekter aktivnosti, ki z različnih vidikov nagovarjajo slepoto in slabovidnost«,

je dejal Tilen Škraba, operativni vodja projekta KSS.


O avtorju

Število prispevkov: