05.11. 2014

Projektu Knjižnica slepih in slabovidnih nagrada za komunikacijsko odličnost

Avtor: ,

Projektu Knjižnica slepih in slabovidnih nagrada za komunikacijsko odličnost

Ljubljana, 5. novembra 2014 – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in agencija Taktik sta na letošnji konferenci za odnose z javnostmi SKOJ za komunikacijsko podporo projektu Knjižnica slepih in slabovidnih prejeli nagrado Prizma 2014. Prizma je nacionalna strokovna nagrada, ki jo podeljuje Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS) za odličnost komunikacijskih programov na področju odnosov z javnostmi in edino tovrstno priznanje slovenskim komunikacijskim strokovnjakom.

Projekt Knjižnica slepih in slabovidnih je nagrado Prizma prejel v kategoriji programov družbene odgovornosti in neprofitnih kampanj. Vodja komunikacijske podpore projekta na ZDSSS je Sanja Grobovšek, iz agencije Taktik pa je na projektu sodelovala Nina Lemež. Društvo PRSS je nagrade letos podelilo petnajstič po vrsti.

V okviru projekta sta ZDSSS in agencija za odnose z javnostmi Taktik po mnenju strokovne komisije uspešno aktualizirali problematiko slepih in slabovidnih ter ozaveščali javnost o pomenu enakopravnega vključevanja ljudi z okvaro vida v družbo, hkrati pa opozorili na izjemen pomen, ki ga ima obstoj ustrezne knjižnice slepih in slabovidnih. ZDSSS je projekt Knjižnica slepih in slabovidnih začela izvajati leta 2013, ta pa prinaša nove prostore za delovanje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, večji nabor knjižničnih gradiv, bogato kulturno dogajanje in številne izobraževalne vsebine. Z aktivnostmi, ki so bile namenjene tudi strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom, medijem ter splošni javnosti, jim je uspelo družbeno aktualizirati problematiko slepote in slabovidnosti ter graditi mostove med videčimi in ljudmi z okvaro vida.

Aktivnosti v okviru projekta so vplivale tudi na uresničevanje poslanstva in programskih usmeritev ZDSSS, hkrati pa so Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne uspešno umestile na javni (družbeni) zemljevid kot institucijo, ki za mnoge slepe in slabovidne predstavlja edini stik z literaturo in pisano besedo nasploh.

Sanja Grobovšek_Nina LemežPodelitev nagrade PrizmaIztok Verdnik_Nina Lemež_Sanja Grobovšek_Tomaž Wraber_Darinka Pek Drapal


O avtorju

Število prispevkov: