10.12. 2014

Dušanka Brumen: Glasovno zavedanje v prvem razredu

Avtor: ,

Dušanka Brumen: Glasovno zavedanje v prvem razredu

Opismenjevanje otrok se začne že v predšolskem obdobju in nadaljuje v šolskem obdobju. Pomembno vlogo pri opismenjevanju ima glasovno zavedanje. Glasovno zavedanje je sposobnost razločevanja glasov med seboj, Gre za sposobnost, da besedo razčlenimo na posamezne glasovne enote, zloge, glasove. Učenci, ki imajo boljše razvito glasovno zavedanje delajo manjše število napak pri glaskovanju in nareku.
O pomenu glasovnega zavedanja in vplivu na učenje branja in pisanja piše Dušanka Brumen v članku Glasovno zavedanje v prvem razredu.

vir: Brumen, D. (2012). Glasovno zavedanje v prvem razredu. Revija za elementarno izobraževanje, Let. 5. (4), 73-86

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VKSFS9DC/?query=%27keywords%3dopismenjevanje%27&pageSize=25

Isti članek je tudi v priloženem dokumentu.


O avtorju

Število prispevkov: