20.1. 2015

Bralna pismenost v vrtcu in šoli Didaktični primeri

Avtor: ,

Bralna pismenost v vrtcu in šoli Didaktični primeri

Zbornik je nastal v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, njegov namen pa je bil zagotoviti enake izobraževalne možnosti, izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja, integrirati učinkovite didaktične strategije za doseganje višjih ravni bralne pismenosti na stopnji obveznega izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju nacionalne strategije za razvoj pismenosti.

V zborniku so predstavljeni prispevki, ki pojasnjujejo razvoj pismenosti in razumevanja z branjem, prikazujejo različne bralne učne strategije, načine zagotavljanja podpore pri primanjkljajih in ali odpravljanje ovir, ki preprečujejo učinkovito usvajanje veščin bralne pismenosti, predstavljeni pa so tudi vplivi in dosežki projekta.

Zbornik najdete na spletni strani:

Zavoda republike Slovenije za šolstvo.


O avtorju

Število prispevkov: