20.1. 2015

Bralna pismenost v vrtcu in šoli

Avtor: ,

Bralna pismenost v vrtcu in šoli

Pečjak in Ajdišek opozarjata, da so bile bralne spretnosti in zmožnost za izobraževanje vedno pomembne, danes, v obdobju tako imenovane informacijske družbe, pa so še toliko bolj. Slednje namreč predstavljajo orodje za pridobivanje, organiziranje in uporabo informacij pri učenju ter so tako ena od ključnih medpredmetnih kompetenc, ki pomembno vpliva na uspešnost posameznika v izobraževanju.

V zborniku Bralna pismenost v vrtcu in šoli – didaktični primeri lahko najdete številne primere dobre prakse za razvijanje bralne pismenosti, ki so nastali v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja.

Zbornik najdete na spletni strani:

Zavoda republike Slovenije za šolstvo


O avtorju

Število prispevkov: