02.4. 2015

Eva Škrlec: American Foundation for the Blind (AFB)

Avtor: ,

Eva Škrlec: American Foundation for the Blind (AFB)

Povzetek

V današnjem času, ko smo nenehno »bombardirani« z neskončnim številom informacij, je zelo pomembna veščina iskati informacije na pravem mestu. V ta namen v tem prispevku predstavljam spletno stran ameriške fundacije za slepe in slabovidne (American Foundation for the Blind ‒ AFB) ter na kratko opišem njene pomembnejše dele, ki jih je koristno spoznati in vas vodijo do še dodatnih informacij. Spletna stran je namenjena tako tiflopedagogom, staršem slepih in slabovidnih otrok, slepim in slabovidnim, učiteljem, vzgojiteljem in drugim, ki jih to področje zanima ali potrebujejo določene informacije, želijo izpopolniti svoje znanje, naročiti kakovostne knjige in podobno.

American Foundation for the Blind (AFB)
AFB je ameriška neprofitna državna fundacija, ki deluje v Združenih državah Amerike z namenom širjenja najrazličnejših možnosti za slepe in slabovidne. Delujejo že od leta 1921, glavna baza pa je v New Yorku. Njihove prednostne naloge so:

‒ razširitev dostopa do tehnologije za slepe in slabovidne;
‒ dvig kakovosti informacij in orodij za strokovnjake na tem področju;
‒ spodbujanje neodvisnosti, samostojnosti in kakovostnega ter zdravega življenja pri slepih in slabovidnih;
‒ zagotavljanje kakovostnih, pravočasnih, pomembnih virov in informacij slepim in slabovidnim ter njihovim družinam;
‒ zagotavljanje pravic in interesov slepih in slabovidnih.

Pri svojem delu se zavezujejo k izboljšanju dostopnosti na vseh področjih življenja, ukvarjajo pa se tudi z zagovorništvom slepih in slabovidnih. Osredotočajo se na zvezne in državne programe, ki vplivajo tako na vzgojo in izobraževanje ter rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Na njihovi spletni strani lahko dostopate do zelo veliko informacij, povezanih tudi z zakonodajo.
Tako na njihovi spletni strani kot na, kot sami pravijo, »družinskih spletnih straneh« lahko najdete ogromno informacij. V nadaljevanju izpostavljam nekatere od njih.
AFB Center on Vision Loss (AFB center za izgubo vida) v Dallasu (Teksas) je namenjen iskanju virov pomoči in podpore pri zagotovaljanju samostojnega in neodvisnega življenja. Nudijo informacije, strokovne storitve ter rešitve za mnogotere težave slepih in slabovidnih, predvsem s področja branja, računalniške tehnologije, uporabe telefona, prepoznavanja zdravil ter orientacije in mobilnosti.
AFB Press (AFB tisk) predstavlja eno od glavnih vej založništva oziroma je glavni založnik na področju tiflopedagogike v ZDA. Izdajajo knjige, revije, elektronsko gradivo in podobno. Prav tako izdajajo Journal of Visual Impairment & Blindness. Knjige in drugo gradivo je možno naročiti prek njihove spletne strani.
AFB eLearning Centre ponuja najrazličnejša predavanja in webinarje oziroma zagotavljajo nenehno vseživljenjsko izobraževanje za strokovnjake.
AFB Tech skrbi za objektivne in celovite ocene dostopnosti različnih pripomočkov – od mobilnih telefonov, merilcev krvnega tlaka do gospodinjskih pripomočkov.
Family Connect predstavlja skupnost, v katero se povezujejo starši slepih in slabovidnih otrok. Med seboj si nudijo podporo, izmenjujejo informacije in zgodbe.
Career Connect predstavlja vir informacij za ljudi, ki želijo izvedeti čim več o obsegu in raznolikosti delovnih mest za slepe in slabovidne.
AFB Senior Site je spletna povezava, namenjena starejšim in njihovim družinam. Spodbujajo in opogumljajo ljudi, ki so v poznejšem življenjskem obdobju izgubili vid, da bi živeli kakovostno in neodvisno življenje. Tukaj dobite odgovore na vprašanja o različnih diagnozah, starostni degeneraciji makule, sivi mreni, diabetični retinpatiji in glavkomu. Ogledate si lahko tudi videoposnetke zgodb ljudi.
Proffesional Development je spletna povezava, namenjena tistim, ki se poklicno ukvarjajo s tiflopedagogiko. Najdemo teme tako s področja vzgoje in izobraževanja, rehabilitacije, oftalmologije in podobno. Stran vsebuje tudi publikacije, namenjene strokovnjakom.
In še mnoge druge, kot so Vision Aware, Braille Bug, AFB AccessWorld Magazine.
AFB je vsekakor spletna stran, ki ponuja ogromno informacij ter je zanjo potrebno kar nekaj časa in brskanja. Omogoča pa tudi na primer nastavljanje velikosti pisave, povečavo, spreminjanje barve pisave in ozadja.

Spletna stran je dostopna na povezavi:
www.afb.org


O avtorju

Število prispevkov: