02.4. 2015

Sara Češarek: Osnove orientacije in mobilnosti

Avtor: ,

Sara Češarek: Osnove orientacije in mobilnosti

Povzetek

Veščine orientacije in mobilnosti so tiste, ki slepemu in slabovidnemu posamezniku omogočajo samostojno, varno in učinkovito gibanje od točke a do točke b. Za usvojenost teh veščin je potrebno veliko znanja, vaj ter kakovosten trening orientacije in mobilnosti pod vodstvom tiflopedagoga. Da bi bil trening bolj učinkovit, mora tiflopedagog vanj vključiti tudi družino in druge ljudi, ki so slepemu ali slabovidnemu posamezniku blizu. V članku bom pojasnila, kaj sta orientacija in mobilnost ter komu sta namenjeni. Nato bom na kratko opredelila osnovne tehnike orientacije in mobilnosti: uporabo tehnike videčega vodiča, bele palice, psa vodiča in elektronskih pomagal. Zavedati se moramo, da so naštete osnovne tehnike le del treninga orientacije in mobilnosti. Vsaka tehnika ima svoje mesto in zaporedje v treningu, ki se ga moramo držati. Pomembno je, da je trening individualiziran ter nudi veliko možnosti za vajo in izboljšanje oziroma obvladanje določene tehnike. Nikakor ne smemo poučevati tehnik orientacije in mobilnosti, ne da bi poznali zaporedje treninga ter specifične prijeme za videčega vodiča ali belo palico.

Celoten članek je dostopen kot datoteka programa Microsoft Word na tej povezavi.


O avtorju

Število prispevkov: