01.4. 2015

Vabilo na usposabljanja v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih

Avtor: ,

Vabilo na usposabljanja v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih

Spoštovani,

Društvo Bravo v sodelovanju s projektom Knjižnica slepih in slabovidnih, ki ga izvaja Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), pripravlja dve zaporedni usposabljanji v podružnicah društva Bravo, na katerih vam bomo natančneje predstavili Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, knjižnična gradiva v prilagojenih oblikah, možne načine izposoje gradiv in postopek včlanitve. Spoznali boste smernice in prilagoditve, kako oblikovati lažje berljivo gradivo za bralce z disleksijo in motnjami branja ter tudi nov formata zapisa zvočnih knjig, DAISY, ki z vidika uporabniške izkušnje pri branju predstavlja velik korak naprej, saj omogoča lažje in bolj pregledno prebiranje besedil. Storitve Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne so namenjene tudi osebam z disleksijo.

Junija 2014 se je knjižnica preselila v nove prostore na Kotnikovi 32, v središču Ljubljane. S selitvijo so se ustvarile možnosti, da se osrednja knjižnica slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja prične razvijati v ustanovo, ki bo nudila varno, udobno in funkcionalno središče za druženje, izobraževanje in kulturna doživetja.

V nadaljevanju lahko najdete kratko predstavitev obeh usposabljanj ter terminski načrt izvajanja. Že sedaj vas vljudno vabimo k udeležbi.

Več informacij o usposabljanjih najdete tudi na spletnem mestu Društva Bravo www.drustvo-bravo.si. Za morebitna pojasnila smo vam na voljo tudi po telefonu 031 737 520 ali elektronski pošti milena.kosak-babuder@guest.arnes.si.

Vljudno vabljeni!

 

PREDSTAVITEV USPOSABLJANJ

  1. usposabljanje: Merila in smernice za prilagajanje gradiv za bralce z disleksijo ter predstavitev Knjižnice slepih in slabovidnih

Na prvem delu usposabljanja se bodo udeleženci seznanili s Knjižnico slepih in slabovidnih in njenimi storitvami ter z možnostjo včlanitev oseb z disleksijo in motnjami branja v knjižnico. Spoznali bodo smernice in prilagoditve, kako oblikovati lažje berljivo gradivo za bralce z disleksijo ter se seznanili z DAISY formatom zapisa zočnih knjig.

  1. usposabljanje: Predstavitev informacijskega sistema za dostop do elektronskih gradiv uporabnikom z disleksijo in praktična uporaba DAISY (delavnica)

 Na drugem delu usposabljanja se bodo udeleženci v praksi spoznali z elektronskim informacijskim sistemom Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, prek katerega je možno dostopati do elektronskih knjižničnih gradiv. Seznanili se bodo tudi z praktično uporabo predvajalnika DAISY.

Terminski načrt izvajanja usposabljanj


O avtorju

Število prispevkov: