05.5. 2015

Znani avtorji najlepših tipank v okviru natečaja Skrivnosti tipanja

Avtor: ,

Znani avtorji najlepših tipank v okviru natečaja Skrivnosti tipanja

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih (KSS) organizirala natečaj za najlepšo tipno slikanico Skrivnosti tipanja.

Tipne slikanice ali tipanke so knjige, v katerih je besedilo obogateno s taktilnimi predstavitvami, ki slepim in slabovidnim otrokom pomagajo osmisliti besedilo. Tipne slike je mogoče raziskovati in zaznati s tipom, pogosto pa vključujejo tudi elemente, ki spodbujajo uporabo preostalih čutil (npr. sluh, voh). Tako spodbujajo slepe in slabovidne otroke k raziskovanju in učenju ter jim ponujajo vir idej in zabave.

Strokovna komisija v sestavi, doc. dr. Aksinja Kermauner, specialna in rehabilitacijska pedagoginja ter pisateljica, Boštjan Vogrinčič, redaktor knjig v brajici na Projektu KSS ter Karolina Doltar, strokovna sodelavka na področju motenj branja na Projektu KSS, se je sestala 16.4.2015 na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Pri izboru najlepše tipanke so bili člani komisije pozorni na celotno podobo slikanice, povezavo zgodbe s tipno sliko, izvedbo tipne slike ter na obliko zapisa besedila v črnem tisku in brajici. Avtorji prispevkov so pokazali veliko mero inovativnosti in kreativnosti, v izdelavo tipank pa so vložili ogromno mero truda in domišljije. Odločitev o nagrajencih zato ni bila lahka, a komisija je nagradila naslednje prispevke:

1. nagrada: Kdo zna reči R: Terezija Tabor in Maja Kiš, vrtec Pedinjped
2. nagrada: Drevesa v štirih letnih časih, Ana Mohorko
3. nagrada: Kazalček tipalček se odpravi na potep, Anica Toplak
4. nagrada: Jaka in Berta pobegneta pred zimo, Maša Grča in Petra Grmek
5. nagrada: Evina gosenica, Ana Simončič

Nagrajencem iskreno čestitamo! Vsem, ki so na natečaj poslali tipno slikanico, se ob tej priložnosti iskreno tudi zahvaljujemo, saj bomo s prispelimi izdelki obogatili zbirko v naši knjižnici in razveselili številne slepe in slabovidne otroke, ki bodo rade volje segli po njih. Vse prispele tipanke bodo v drugi polovici maja tudi razstavljene v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne.


O avtorju

Število prispevkov: