19.2. 2016

Svet drugačnih občutenj v avli Ministrstva za kulturo

Avtor: ,

Svet drugačnih občutenj v avli Ministrstva za kulturo

V sredo, 17. februarja, smo v avli Ministrstva za kulturo odprli razstavo Svet drugačnih občutenj.

Razstava, ki je že obiskala nekaj splošnih knjižnic, obeležuje dva pomembna dogodka: prvi je 95-letnica ZDSSS, drugi pa zaključek projekta Knjižnica slepih in slabovidnih (KSS), ki je po višini financiranja in predvsem po doseženih rezultatih eden največjih in tudi najbolj uspešnih projektov za ranljive skupine pri nas. V skoraj treh letih in z več kot tremi milijoni evrov smo prek projekta pridobili nove prostore za delovanje Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne, povečali število gradiv v prilagojenih oblikah, vzporedno pa so se izvajale številne aktivnosti, namenjene izboljšanju vključenosti slepih in slabovidnih v družbo ter ozaveščanju in izobraževanju drugih zainteresiranih javnosti.

Vsebino razstave sestavljajo trije sklopi:
- Svet drugačnih občutenj – pregled razvoja tehničnih pripomočkov za slepe in slabovidne;
- Zgodovina in razvoj ZDSSS;
-
Fotoutrinki s projekta KSS.

Ob odprtju sta spregovorila ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar in predsednik ZDSSS, Tomaž Wraber. Ministrica je izpostavila odlično sodelovanje države in civilne družbe, poudarila pa tudi številne druge partnerje pri projektu: Narodno in univerzitetno knijžnico, Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, Inštitut za intelektualno lastnino in druge, ki so s svojim strokovnim prispevkom obogatili projekt, gospod Wraber pa se je še posebej zahvalil predstavnikom ministrstva in izpostavil osebni prispevek mag. Tatjane Likar.

Ministrica za kulturo, mag. Julijana bizjak Mlakar in predsednik ZDSSS, Tomaž Wraber

Ogled razstave je brezplačen, odprta pa je v delovnem času ministrstva, od ponedeljka do petka med 8. in 18. uro.

Vljudno vabljeni!

Utrinek z razstave

Obiskovalci odprtja razstave


O avtorju

Število prispevkov: