08.7. 2016

Kanada kot 20. država ratificirala Marakeško pogodbo

Avtor: ,

Kanada kot 20. država ratificirala Marakeško pogodbo

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 5. julij 2016 – Kanada je pred nekaj dnevi kot dvajseta država ratificirala Marakeško pogodbo, kar pomeni, da bo dokument konec septembra stopil v veljavo. Slepi, slabovidni, ljudje z drugimi motnjami branja ter organizacije, ki zastopajo njihove interese, bodo tako deležni vseh ugodnosti ali olajšav, zapisanih v pogodbi, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za lažji, hitrejši in enakopravnejši dostop do knjižnih del za ljudi z okvarami vida in motnjami branja. Med državami, ki so pogodbo že ratificirale, ni Slovenije, pa čeprav njena ratifikacija in implementacija potrebnih sprememb v avtorsko zakonodajo ne bi posegala v pravice drugih deležnikov.

»Skoraj šest let dela, pisanja, prepričevanja in prav neverjetnih preobratov je bilo potrebno, da se je 27. junija 2013 zgodil »Čudež v Marakešu«, kot so svetovni mediji označili podpis Marakeške pogodbe, ki je v mednarodno avtorsko zakonodajo vnesla znatne olajšave za pretvarjanje besedil v formate in oblike, dostopne slepim, slabovidnim in drugim z motnjami branja, ter definirala pogoje za njihovo distribucijo prek meja posamezne države. Danes smo priča novemu mejniku, postavila ga je Kanada kot dvajseta država, ki je pogodbo ratificirala. Po drugi strani pa ima naše zadovoljstvo grenak priokus, saj na spisku držav ne najdemo Slovenije, niti ostalih članic Evropske unije, ki sicer zelo rade poudarjajo spoštovanje človekovih pravic in enakih možnosti,« je dejal Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS). Marakeška pogodba bo stopila v veljavo čez tri mesece, 30. septembra 2016 in s tem dnem bo na milijone slepih, slabovidnih in ljudi z drugimi motnjami branja pridobilo možnost za olajšan dostop do književnih in strokovnih del.

Mednarodno kampanjo sta vodili Svetovna zveza slepih (WBU) in Evropska zveza slepih (EBU) v pogajanjih s Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO). “Po letih trdega dela posameznikov s celega sveta, smo danes prišli do pomembnega mejnika. Vendar pa je pred nami še veliko izzivov, da bomo zagotovili ratifikacijo pogodbe na svetovni ravni«, je ob priložnosti povedala Maryanne Diamond, vodja kampanje Right to Read pri WBU. WBU ob tej priložnosti poziva vse države, da pogodbo ratificirajo, nato pa učinkovito izvajajo njene določbe pri produkciji in distribuciji knjižnih del v prilagojenih oblikah.

Kaj je Marakeška pogodba?
Marakeška pogodba (uradno poimenovanje: The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities) poskuša odpraviti t.i. lakoto po knjigah (book famine), s katero se soočajo ljudje z okvarami vida in motnjami branja po vsem svetu. Po ocenah se v dostopne oblike na svetovni ravni pretvori zgolj med 1 in 7 odstotkov knjižnih del, ki so izdana v črnem tisku. V Sloveniji ZDSSS v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne v skladu s sredstvi na letni ravni zagotavlja pretvorbo slabih dveh odstotkov knjižnih del v zvok in/ali brajico.

Pogosto je majhno število knjižnih del v dostopnih oblikah posledica neustrezno urejene zakonodaje na ravni posameznih držav. Marakeška pogodba zato zavezuje države, ki pogodbo ratificirajo, da zagotovijo ustrezne spremembe v avtorski zakonodaji z implementacijo člena o »izjemah za slepe in slabovidne.« To pomeni, da morajo omenjene države zakonsko urediti področje avtorskega prava na način, ki slepim in slabovidnim ter organizacijam, ki zastopajo njihove interese omogoči izdelavo knjižnih del v dostopnih oblikah, ne da bi bilo za to potrebno pridobiti dovoljenje nosilca avtorskih pravic za posamezno delo (založnika ali avtorja). V Sloveniji je s spremembo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah sicer lani v veljavo stopil 48.a člen, ki navaja: »V korist invalidnih oseb je prosto reproduciranje in distribuiranje dela ter javno recitiranje, če to delo ni na voljo v zahtevani obliki in je uporaba neposredno povezana z invalidnostjo teh oseb, omejena na njen obseg ter ni namenjena doseganju neposredne ali posredne gospodarske koristi.« A to še ni vse, kar Marakeška pogodba omogoča.

Drugo pomembno področje, ki ga ureja Marakeška pogodba, je uvoz in izvoz knjig in drugih del v dostopnih oblikah, ki so avtorsko zaščitena, brez predhodnega urejanja dovoljenj pri nosilcu avtorskih pravic. Na ta način se bo mogoče izogniti podvajanju naporov za pretvorbo del v različnih državah, poleg tega pa bodo tisti, ki imajo večji fond knjižnih del v dostopnih formatih lahko svojo zbirko delili s slepimi in slabovidnimi iz držav, ki imajo nižja sredstva za pretvorbo. Pri tem je pomembno opozoriti, da so za pošiljanje del pristojne le »pooblaščene osebe«, organizacije, ki so reprezentativne za zastopanje slepih in slabovidnih. Po drugi strani pa pogodba dovoljuje, da dela lahko sprejemajo tako posamezniki z okvarami vida in motnjami branja, kot tudi organizacije, ki zastopajo njihove interese.

Več o Marakeški pogodbi:
http://www.worldblindunion.org/ English/our-work/our-priorities/Pages/right-2-read-campaign.aspx


O avtorju

Število prispevkov: