21.4. 2017

V MOL sprememba za voznike, ki imajo veljavno parkirno karto za invalide-dodatna pojasnila

Avtor: ,

V MOL sprememba za voznike, ki imajo veljavno parkirno karto za invalide-dodatna pojasnila

Naše člane, ki živijo na območju Ljubljane in tiste, ki bodo morda kdaj s svojim vozilom prišli v Ljubljano, obveščamo o novem odloku, ki določa, da morajo na območju MOL upravičenci do parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, poleg invalidske kartice jasno vidno označiti tudi čas prihoda.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel nov Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki je stopil v veljavo 4. marca 2017. Odlok prinaša nekaj sprememb in novosti, med katerimi je tudi novost, ki se nanaša na ureditev parkiranja vozil voznikov, ki imajo veljavno parkirno karto za invalide, na urejenih javnih parkirnih prostorih na in ob vozišču, na katerih se plačuje parkirnina.

Potrebno pa je poudariti, da navedeno določilo Odloka velja le na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste (t.i. bele cone), kjer lahko vsakdo parkira avto in parkirni prostori niso prilagojeni invalidom. Pri čemer velja, da uporabnik, ki ni invalid plača parkirnino v skladu z veljavno tarifo, uporabnik, ki ima status invalida lahko tu brezplačno parkira največ 2 uri, če pa parkira dlje, plača parkirnino v skladu z veljavno tarifo. Tarifa je določena v 11. členu Odloka.

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16) v 67. členu določa parkiranje na parkirnih mestih označenih za invalide. Parkiranje vozil na tovrstnih parkirnih mestih za invalide ni časovno omejeno in je brezplačno.

Pri tem izpostavljamo, da gre za odlok, ki ureja prometni režim zgolj na območju Mestne občine Ljubljana.

Navedeno področje je opredeljeno v 22. členu odloka in se glasi:

»(1) Invalidi lahko brezplačno parkirajo svoja vozila na urejenih parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ dve uri. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in postaviti veljavno parkirno karto za invalide. Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih in v parkirnih hišah so invalidi dolžni plačati parkirnino v skladu s tem odlokom.

(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.«

Celoten odlok si lahko preberete na spodnji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20170391


O avtorju

Število prispevkov: