10.5. 2018

ONKYO- svetovno tekmovanje v pisanju eseja na temo brajice

Avtor: ,

ONKYO- svetovno tekmovanje v pisanju eseja na temo brajice

Vabimo vas k sodelovanju na svetovnem tekmovanje v pisanju eseja na temo brajice – Onkyo. Tekmovanje organizirata in financirata organizaciji »Onkyo Corporation« in »The Braille Mainichi« iz Japonske.
Namen tekmovanja je promocija brajice in spodbujanje njene uporabe po vsem svetu. Tekmovalci lahko na tekmovanju sodelujejo z eseji iz različnih tem, ki se dotikajo brajice.
Nacionalne organizacije, ki so članice Evropske zveze slepih (EBU), so odgovorne, da zberejo 5 esejev in jih posredujejo komisiji na EBU. Vsi prispevki morajo biti oddani v angleščini, zato je zaželeno, da avtorji prispevke pripravijo v tem jeziku, ni pa nujno. Prispevki v slovenščini bodo prevedeni.

Predlagane teme tekmovanja:

 

 • “Vloga brajice pri spodbujanju udeležbe slepih in slabovidnih v političnem, gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, družbenem in družinskem življenju”.
 • “Življenje z brajico”
 • “Zabavne zgodbe o brajici”
 • “Prihodnost brajice”
 • “Prednosti in pomanjkljivosti brajice v primerjavi z uporabo sintetizatorjev govora in zvočnih knjig in dokumentov”
 • “Brajica in umetnost”
 • “Brajica in glasba”
 • “Brajica in dostop do turizma”

Pogoji za sodelovanje

 

Udeleženci

Vsi uporabniki brajice, vključno z videčimi, ki prebivajo v državi članici EBU in Izraelu, ne glede na starost. Če je udeleženec že sodeloval, je dovoljena ponovna udeležba na tekmovanju. To ne velja za prvega nagrajenca, ki se tekmovanja lahko ponovno udeleži po treh letih. Profesionalni pisatelji, ki redno objavljajo plačane prispevke na medijskem trgu, ne smejo sodelovati na tekmovanju.

Prispevki udeležencev

Eseji morajo biti oddani v elektronski obliki (Word, pisava Arial, velikost pisave 14). Vsak udeleženec lahko odda 1 esej. Udeleženec ne sme sodelovati z istim prispevkom večkrat. Vsi prispevki morajo biti oddani v angleščini, zato je zaželeno, da avtorji prispevke pripravijo v tem jeziku, ni pa nujno. Prispevki v slovenščini bodo prevedeni.

Eseji lahko vsebujejo od 800 do 1000 besed, s 10 % toleranco (izjema so lahko npr. pesmi ali pisma).

Vsak esej mora biti opremljen s sledečimi podatki (ki morajo biti navedeni na vrhu strani)i:

 • Ime, priimek, spol in starost udeleženca;
 • Država;
 • Ime nacionalne organizacije, članice EBU;
 • Število besed eseja – to velja v primeru, ko je prispevek v slovenščini in je poleg tudi angleški prevod.

Odločitev komisije bo dokončna.

Nagrade

 • Najboljša nagrada Otsuki (prva nagrada): 2.000 ameriških dolarjev.
 • Višji nivo:
  • junior kategorija (starost 25 let in manj): 1.000 ameriških dolarjev.
  • senior kategorija (starost 26 let in več): 1.000 ameriških dolarjev.
 • Osnovni nivo:
  • Junior kategorija (2 nagradi): 500 ameriških dolarjev.
  • Senior kategorija (2 nagradi): 500 ameriških dolarjev.

Rok za oddajo prispevkov je petek 8. junij 2018, na elektronski naslov: zdsss@zveza-slepih.si.

___________________

To EBU National Members

Dear friends,

This year again, you are invited to take part in the 12th Onkyo World Braille Essay Contest. Initiated in 2007, the contest is funded by Onkyo Corporation and by The Braille Mainichi in Japan to promote the use of braille all over the world.

We propose a variety of themes (see the contest rules) so that participants can address the importance of braille from several angles. Important: the list is not exhaustive. Authors may also write about aspects of braille of their own choice. EBU members may also suggest themes that are particularly relevant to their national context.

EBU national members will be responsible for the collection, selection of up to five essays and their translation into English. Onkyo Corporation and the Braille Mainichi will cover costs, as follows:

administration: 300 US dollars;
translation of essays: 50 US dollars per essay translated.

The contest rules (including prize information) and time frame are available from the links below, please read them carefully:

I hope you will publicise the contest as widely as possible, making sure all relevant information reaches the greatest number of braille users. It would help if you could confirm your availability to run the contest in your country. Likewise, let us know if you do not intend to join the contest this year and explain the reasons why. This will help us determine how the contest can be made more attractive.

Looking forward to a successful World Braille Essay Contest 2018!

Kind regards,
Mokrane Boussaïd
Executive Director
European Blind Union


O avtorju

Število prispevkov: