16.10. 2018

POSLANICA OB SVETOVNEM DNEVU VIDA IN MEDNARODNEM DNEVU BELE PALICE

Avtor: ,

POSLANICA OB SVETOVNEM DNEVU VIDA IN MEDNARODNEM DNEVU BELE PALICE

Drugi četrtek v mesecu oktobru slepi in slabovidni po vsem svetu obeležujemo svetovni dan vida, 15. oktobra pa praznujemo mednarodni dan bele palice.

Slepi in slabovidni si ves čas prizadevamo za izobraževanje družbenega okolja o naših potrebah, pogojih, ki jih potrebujemo za delo, izobraževanje in enakopravno udejstvovanje na vseh področjih življenja. Hkrati pa izpostavljamo svoje sposobnosti ter doprinos v družbi z izjemnimi dosežki posameznikov, ki živijo z okvaro vida. Bela palica je simbol naše neodvisnosti in avtonomnosti. V prispodobi bi lahko dejali, da predstavlja obraz dostojanstva, kot je to opredeljeno v Konvenciji o pravicah invalidov, še posebej, ko se ta dotika področij dostopnosti okolja in spletišč, mobilnosti in vzdržnega razvoja.

uporabnik bele palice, v ozadju je taktilni vodilni sistem (ttvs)

Kot vsi člani slovenske družbe, si tudi slepi in slabovidni želimo samostojno in avtonomno sodelovati pri družbenem razvoju. Vendar pa pri tem vse prepogosto naletimo na izzive. Enega večjih nam predstavlja pred kratkim sprejet Zakon o osebni asistenci. Namesto, da bi nam država z ukrepi na področju izenačevanja možnosti invalidov priznala potrebne prilagoditve, ki bi nam omogočile enakopravno socialno vključenost, bomo slepi in slabovidni z uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci januarja 2019 izgubili na samostojnosti in avtonomnosti. Do konca leta 2018 imamo v Medobčinskih društvih slepih in slabovidnih zaposlenih 25 osebnih asistentov, za katere smo pridobili sredstva na razpisu za osebno asistenco Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z uvedbo Zakona o osebni asistenci pa se bo končalo obdobje sofinanciranja programov osebne asistence, kar pomeni, da bomo morali vse osebne asistente odpustiti. Ob tem pa slepi in slabovidni po naših ocenah ne bomo izpolnjevali pogojev za pridobitev osebne asistence v okviru pogojev, ki jih postavlja novi zakon. Ministrstvo, ki ima v svojem nazivu »enake možnosti«, tako pravico, ki omogoča enakopravno vključevanje v družbo, jemlje eni najtežjih skupin invalidov.

Ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice zato apeliramo na pristojne inštitucije, predvsem pa na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da poskrbijo tudi za enake možnosti slepih in slabovidnih. To lahko storijo s spremembo ocenjevalnega orodja za pridobitev pravice iz osebne asistence, pri čemer upoštevajo potrebe oseb z okvarami vida in jih ustrezno ovrednotijo. Ob tem pa je nujna tudi priprava dodatnih, sistemskih ukrepov za celovito reševanje problematike osebne asistence za vse skupine invalidov ter ukrepov za ohranitev osebne asistence v prehodnem obdobju po uveljavitvi zakona.

Verjamemo, da naši pozivi tokrat ne bodo naleteli na zaprta vrata. Časa, da se prisluhne potrebam ljudi z okvarami vida, je do konca leta še dovolj.
Predsednik ZDSSS,
Matej Žnuderl

Ob mednarodnem dnevu bele palice je RTV Slovenija objavil prispevek z našima članoma Mašo in Timotejem v oddaji Dobro jutro (od 9:24 naprej):
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174568742


O avtorju

Število prispevkov: