10.9. 2019

Razpis natečaja

Avtor: ,

Razpis natečaja

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, najstarejša reprezentativna invalidska organizacija objavlja natečaj za najboljši razpoznavni znak, ki ga bo Zveza uporabljala skupaj s svojim obstoječim znakom v okviru svojih načrtovanih aktivnosti ob 100 letnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v letu 2020.

Priložnostni razpoznavni znak bo Zveza uporabljala v vseh oblikah komuniciranja z vsemi javnostmi ob 100 letnici delovanja. Organizacijski odbor Zveze ob 100 letnici v sestavi Nataša Žganjar, Edvard Vodeb, Janez Kermc, Dušan Brešar Mlakar, Polona Car, Matej Žnuderl in Štefan Kušar bo iz med vseh prispelih natečajnih predlogov izvedel interni izbor razpoznavnega znaka, ki bo nagrajen v višini 250 EUR bruto.

Vaš natečajni predlog, ki naj bo skladen z obstoječim znakom Zveze, pošljite v tiskani in elektronski obliki (PDF shranjen na digitalnem nosilcu) najkasneje do ponedeljka 21.10.2019 na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana.

Vaša ponudba naj bo pripravljena pod šifro, kar pomeni, da iz osnovne kuverte in poslanega gradiva ne bo mogoče razbrati vaših podatkov, ampak je celotna ponudba označena s šifro po vašem izboru. Ponudba mora vsebovati tudi ločeno zaprto kuverto, na kateri je oznaka šifre ponudbe, v zaprti kuverti pa vaši kontaktni podatki. Vsi avtorji natečajnih predlogov se s prijavo na natečaj odpovedujejo materialnim avtorskim pravicam za poslan razpoznavni znak.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na Štefana Kušarja, 01/4700 211 ali na stefan.kusar@zveza-slepih.si. Več informacij o Zvezi in njenem delovanja pa je dostopnost na www.zveza-slepih.si

Logo zdsss in napis


O avtorju

Število prispevkov: