Povzetek V pričujočem prispevku so predstavljene zadnje ocene Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v povezavi s slepoto in slabovidnostjo. Na kratko opredelimo vzroke in razširjenost slepote in slabovidnosti, gledano celotno populacijo, torej od rojstva naprej, in v vseh delih sveta. V drugem delu prispevka sledi opis štirih očesnih bolezni, ki se najpogosteje pojavljajo kot vzrok slepote […]


V preteklosti je bila stroka prepričana, da uporaba ostankov vida pri osebah s slepoto in slabovidnostjo vid poslabša. Do velikega premika je prišlo leta 1964, ko je Natalie Barraga s svojo raziskavo dokazala nasprotno; uporaba preostankov vida izboljša vizualno funkcioniranje posameznika. Avtorica Ana Mohorko se je v svojem diplomskem delu ukvarjala s področjem vaj vida […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM