22.9. 2014

Ana Mohorko: Kako izboljšati uporabo preostankov vida pri populaciji oseb s slabovidnostjo (diplomsko delo)

Avtor: ,

Ana Mohorko: Kako izboljšati uporabo preostankov vida pri populaciji oseb s slabovidnostjo (diplomsko delo)

V preteklosti je bila stroka prepričana, da uporaba ostankov vida pri osebah s slepoto in slabovidnostjo vid poslabša. Do velikega premika je prišlo leta 1964, ko je Natalie Barraga s svojo raziskavo dokazala nasprotno; uporaba preostankov vida izboljša vizualno funkcioniranje posameznika.
Avtorica Ana Mohorko se je v svojem diplomskem delu ukvarjala s področjem vaj vida kot tudi področjem, ki ga izvajajo tiflopedagogi z namenom, da bi povečali oziroma izboljšali vizualno funkcioniranje posameznika s slepoto ali slabovidnostjo. Ali povedano drugače, s sistematičnim treningom oziroma vajami vida posameznika naučiti, da učinkoviteje uporablja svoje ostanke vida s širšim ciljem večje samostojnosti in neodvisnosti. Z Barrago je tako učenje vizualne učinkovitosti postalo pomemben del tiflopedagoške obravnave oseb s slepoto in slabovidnostjo.
Avtorica se je v svojem delu dotaknila različnih vprašanj. Predstavi teorije in klasifikacije vizualnega funkcioniranja ter pregleda dejavnike, ki lahko vplivajo na učinkovitost uporabe vida pri vsakodnevnih dejavnostih. Pomembno je, da za to področje poznamo tudi razvoj vida skozi starostna obdobja in razvoj vizualnih veščin (na primer vizualna pozornost in sledenje). Da bi lahko načrtovali učinkovite in kakovostne vaje vida, je pomembno, da se naredi tudi kakovostna funkcionalna ocena vida, ki predstavlja temelj za načrtovanje programa za posameznika. Avtorica dosledno opiše korake pridobivanja ocene in načine zbiranja podatkov ter jih osmisli. Prav tako poudari, da je pri vajah vida pomembno upoštevati starost posameznika kot tudi stopnjo izgube vida ter njegove potrebe in posebnosti. Ne nazadnje se dotakne tudi vaj vida za predšolske in šolske otroke (tudi s kombiniranimi motnjami) ter odrasle, ki imajo pridobljeno slepoto ali slabovidnost. Ker pa je velik del pri izvajanju vaj vida na posamezniku s slepoto ali slabovidnostjo, poglavje nameni tudi motivaciji. Diplomsko nalogo sklene z naborom dejavnikov, ki vplivajo na večjo učinkovitost vaj vida.
Kakovostna funkcionalna ocena vida, ki ji sledi kakovostno načrtovanje programa oziroma dela s posameznikom s slepoto ali slabovidnostjo, je nepogrešljiv del tiflopedagoškega dela. Le tako lahko posameznikom z izgubo vida omogočimo čim boljše delovanje v vsakdanjem življenju, s tem pa krepimo njegovo samostojnost in neodvisnost.

Celotno besedilo je dostopno na spodnji povezavi:
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1717/1/KAKO_IZBOLJ%C5%A0ATI_UPORABO_PREOSTANKOV_VIDA_PRI_POPULACIJI_OSEB_S_SLABOVIDNOSTJO_%281%29.pdf


O avtorju

Število prispevkov: