V zadnjem desetletju se je v številnih državah povečalo zanimanje za disleksijo – oziroma za specifične učne težave – in to ne samo med znanstveniki in drugimi strokovnjaki, ampak tudi v širši družbi. Čeprav nekateri posamezniki s težavami pri branju in pisanju še vedno neradi govore o svoji motnji, pa danes mnogi tudi že odkrito […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Zadnje objave

Sodelujemo z IZDV