Športne dejavnosti so namenjene vsem otrokom in odraslim. Da bi se jih osebe s slepoto in slabovidnostjo lažje udeleževale, jih je treba prilagoditi. V članku sta predstavljena namen prilagajanja športnih dejavnosti in model AccesSports. Zadnji vsebuje prilagoditve, ki jih v športno vzgojo lahko vnese učitelj športne vzgoje v sodelovanju s tiflopedagogom. Opisane so tri sestavine […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM