16.4. 2014

Obisk Ministra za kulturo

Avtor: ,

Sporočilo za javnost

Obisk ministra za kulturoLjubljana, 15. april 2014 – Minister za kulturo, dr. Uroš Grilc, se je s sodelavci z ministrstva udeležil ogleda prostorov, ki jih je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) v okviru projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja (krajše: Projekt KSS)«, namenila za delovanje knjižnice slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja.

Po uvodni predstavitvi potrebnih prenovitvenih del v okviru namembnosti prostorov, smo ministra seznanili z že izvedenimi in tekočimi aktivnostmi na projektu KSS. Minister je izpostavil vprašanje o strateškem načrtu, razvoju ter o oblikah financiranja Projekta KSS po zaključku leta 2015. Podal je predlog o možnostih dolgoročnega sofinanciranja po letu 2015, in sicer v sodelovanju z lokalno skupnostjo in pristojnimi vladnimi resorji.

Marca letos je ZDSSS najavila, da so v okviru Projekta KSS izbrali prostore, v katerih bo Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne delovala v prihodnje ter tako dobila nove razsežnosti. Novi knjižnični prostori se bodo nahajali na Kotnikovi ulici 32 v Ljubljani, projektni člani KSS pa se bodo vanje preselili že junija 2014. Uradno odprtje je predvideno v septembru 2014.

Izbrana lokacija bo pomembno vplivala na prihodnji razvoj sodobne knjižnice, saj bo povečala dostopnost vsebine, oblik, vrst in število knjižničnega gradiva ter načine njegove dostopnosti in uporabe za slepe, slabovidne ter osebe z motnjami branja.

Minister je bil z izborom prostorov zadovoljen, pohvalil je načrt in nizke stroške prenove ter hkrati podal pozitivno mnenje z dosedanjim izvajanjem projekta Knjižnica slepih in slabovidnih.


O avtorju

Število prispevkov: