Ljubljana, 8. november – V prostorih Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne so dogovor o sodelovanju med Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne, Združenjem slovenskih splošnih knjižnic ter Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto podpisali Igor Miljavec, podpredsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) in Azra Seražin, tajnica ZDSSS, Vesna Horžen, podpredsednica Združenja slovenskih splošnih […]


Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne bo prvega marca praznovala 99-letnico delovanja. Knjižnica, ki deluje v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), je namenjena slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja ter razpolaga s preko 10.000 enotami gradiva. Za mnoge ljudi z okvarami vida predstavlja vir za ohranjanje stika z literaturo in pisano […]


Razstava z naslovom »Brez luči, sonca, uživamo le luč ljubezni!« (F. S. Finžgar) je razstava ob koncu projekta Knjižnica slepih in slabovidnih, ki sta ga financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ter ob 95-letnici delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Namen razstave je na kratko povzeti zgodovino organizacije vse od […]


16.4. 2014

Obisk Ministra za kulturo

Avtor: ,

Sporočilo za javnost Ljubljana, 15. april 2014 – Minister za kulturo, dr. Uroš Grilc, se je s sodelavci z ministrstva udeležil ogleda prostorov, ki jih je Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) v okviru projekta »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja (krajše: Projekt KSS)«, […]


Slepim in slabovidnim v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije knjižnične storitve nudi Knjižnica in fonoteka Minka Skaberne, ki skrbi, da je gradivo dostopno v njim prilagojenih formatih. V tej magistrski nalogi je avtorica v teoretičnem delu najprej na kratko predstavila splošne knjižnice, njene temeljne naloge in dejavnosti ter pomembnost zadovoljevanja potreb uporabnika. Sledi […]


V prispevku so predstavljena izhodišča o načrtovani prihodnji ureditvi ter sodelovanju Knjižnice slepih in slabovidnih s slovenskimi splošnimi knjižnicami oziroma drugimi knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo. Cilj, ki ga vsi sodelujoči pri pripravi in izvedbi sprememb zasledujemo, je dostopnost branja čim večjemu številu slepih in slabovidnih kot tudi osebam z motnjami branja […]


Slepi ali slabovidni imajo enake informacijske potrebe kot videči. Prav tako želijo prebrati časopis, prisluhniti zgoščenki ali prenesti elektronske informacije s svetovnega spleta, vendar zato potrebujejo dostop do informacij v obliki, ki jim ustreza. Razvoj učinkovitih knjižničnih storitev za ljudi z zmanjšanimi bralnimi sposobnostmi je zelo pomemben, saj je njim prilagojenega tiskanega gradiva, v primerjavi […]


V četrtek, 24.10.2013, bo v Mestnem muzeju v Ljubljani potekal prvi strokovni simpozij v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih prireja simpozij o problematiki slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja, s katerim želimo opozoriti na problemsko področje kot celoto, spodbuditi širši […]


23.9. 2013

Knjižnica v temi

Avtor: ,

V soboto, 5. oktobra 2013, vas med 10. in 14. uro vabimo v Mestno hišo v Ljubljani na dogodek Knjižnica v temi. Ste že kdaj pomislili, kako bi v knjižnici našli priljubljeno knjigo, če bi vam s prevezo zakrili oči in vam prepustili, da se na poti do knjižnih polic zanašate samo na belo palico […]


12. 7. 1965 je umrla oseba, po kateri je poimenovana knjižnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. SKABERNE Minka Bibliotekarka, profesorica Rojena: 10. januar 1882, Kranj Umrla: 12. julij 1965, Ljubljana Učiteljišče je obiskovala v Ljubljani. Maturirala je leta 1901. V službi je bila na številnih šolah, tudi v Kranju. Leta 1909 je bila, po […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Sodelujemo z IZDV