Kaj brati? Bogdan Novak: Pasja grofica

Ker veliko objavljamo tako na spletu, v časopisih projekta in publikacijah, ki so namenjene različnim javnostim, potrebujemo tudi nekoga, ki pazi, da se nam vejice in druge zmuzljivke ne iztrgajo ter skazijo objavljeno besedilo. Nad slovničnimi nadlogami bdi Anja Miklavčič, ki ste jo lahko videli tudi v vlogi moderatorke in asistentke na nekaterih dogodkih, ki […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Sintetizator govora

Biblos

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

SPLETNA STRAN JE DOSTOPNA VSEM