Knjiga Disleksija – vodnik za tutorje je nastala v okviru mednarodnega projekta TEMPUS – iSHEDS 2009–2010 (Identification and Support in Higher Education For Dyslexic Students), ki je namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije ter načrtovanju ukrepov na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo (specifičnimi motnjami branja in pisanja). Prvi del […]


Disleksija – vodnik za starše ni namenjen le staršem, ampak tudi strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z disleksijo. V vodniku najdete informacije o tem, kaj je disleksija, kako jo lahko prepoznamo in pomagamo. Naslavlja pa tudi vprašanja, ki so povezana s sodelovanjem s šolo in učenjem ter ponuja možnost za razmislek […]EIS – Elektronski informacijski sistem ZDSSS

Blinda

Sintetizator govora

100-letnica zveze

Zadnje objave

Sodelujemo z IZDV